21-02-2018

,,Wykres do przemyślenia” – Muza

Dziś po raz trzeci w historii umieszczam w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” spółkę Muza.

Na wykresie kursu akcji tej spółki doszło do wybicia z formacji podwójnego dna.

MUZA

MUZA

W przypadku jej wypełniania powinno dojść do wzrostu kursu akcji tej spółki do 6 złotych i 79 groszy. 

Przy okazji chcę bardzo wyraźnie zaznaczyć, że spółka może umieszczona zostać powtórnie w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” dopiero po 12 miesiącach od pierwszego wprowadzenia do tej rubryki.

Wprowadzenie spółki do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” ma spore znaczenie, gdyż z dotychczasowych obliczeń wynika, że średnia procentowa zmiana kursu akcji spółki po wprowadzeniu jej do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” w okresie 12 pierwszych miesięcy po jej wprowadzeniu do tej rubryki była dotychczas lepsza o 14,5 punku procentowego od WIG-u.

http://analizy-rynkowe.pl/srednia-procentowa-zmiana-kursu-akcji-spolki-po-wprowadzeniu-jej-do-rubryki-wykres-do-przemyslenia-w-okresie-12-pierwszych-miesiecy-po-jej-wprowadzeniu-do-tej-rubryki-byla-dotychczas-lepsza-6/

Sławomir Kłusek, 21 lutego 2018 roku

9

Treści  zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl

11+