05-08-2016

,,Wykres do przemyślenia” – Mostostal Warszawa

Dziś po raz drugi w historii umieszczam w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” spółkę Mostostal Warszawa. Na wykresie kursu akcji tej spółki doszło do wybicia z formacji podwójnego dna. W przypadku jej wypełniania powinno dojść do wzrostu kursu akcji tej spółki do 18 złotych i 59 groszy.

MOSTOSTAL WARSZAWA 

MOSTOSTAL-WARSZAWA

Przy okazji chcę bardzo wyraźnie zaznaczyć, że spółka może umieszczona zostać powtórnie w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” dopiero po 12 miesiącach od pierwszego wprowadzenia do tej rubryki.

Jak uczestnicy polskiego rynku akcji przyjmą umieszczenie spółki Mostostal Warszawa w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” ?. Zobaczymy.

W każdym razie warto przypomnieć, że wedle aktualnych danych średnia procentowa zmiana kursu akcji spółki po wprowadzeniu jej do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” w okresie 12 pierwszych miesięcy po jej wprowadzeniu do tej rubryki była dotychczas lepsza o 22,4 punku procentowego od WIG-u.

Wynika z tego, że generalnie rzecz biorąc kursy akcji umieszczane w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” mają generalnie spory potencjał relatywnie mocnego zachowania na przestrzeni kolejnych 12 miesięcy.

Jak będzie tym razem w przypadku Mostostalu Warszawa. Przyznam, że sam jestem ciekaw odpowiedzi. Ciekawość mnie wręcz zżera…..

Sławomir Kłusek, 5 sierpnia 2016 roku

Treści zawarte na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl

0