31-07-2016

,,Wykres do przemyślenia” – Mostostal Płock

Dziś w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” umieszczam spółkę Mostostal Płock.

Na wykresie kursu akcji spółki Mostostal Płock doszło do wybicia z formacji podwójnego dna.

MOSTOSTAL PŁOCK

MOSTOSTAL-PLOCK

Gdyby formacja podwójnego dna się wypełniła powinno dojść do wzrostu kursu akcji tej spółki do 21 złotego i 6 groszy.

Sławomir Kłusek, 31 lipca 2016 roku

Treści zawarte na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl

0