11-10-2016

,,Wykres do przemyślenia” – Lotos

Dziś w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” umieszczam spółkę Lotos. Kurs akcji tej spółki znajduje się w trendzie wzrostowym. Wskazuje na to analiza wzajemnego układu 3 zwykłych średnich ruchomych: średniej ze 100, 200 oraz 500 sesji. Obecny układ tych średnich jest od 28 sierpnia 2016 roku bowiem typowy dla hossy. Najniżej znajduje się oznaczona kolorem czerwonym przerywanym średnia z 500 sesji, nieco wyżej oznaczona kolorem niebieskim średnia z 200 sesji a najwyżej oznaczona kolorem żółtym średnia ze 100 sesji.

LOTOS

lotos-2

Na wykresie kursu akcji spółki Lotos doszło do wybicia z małej formacji podwójnego dna. Gdyby formacja ta miała się wypełnić powinno dojść do wzrostu kursu akcji spółki Lotos do 30 złotych i 33 groszy. Czy do tego dojdzie ?. Czas pokaże. W każdym razie wybicia z tej formacji jest czynnikiem pro-wzrostowym.

LOTOS 

lotos-3

Formacja podwójnego dna ma 2 ,,zadania”. Podstawowym, minimalnym ,,zadaniem” tej formacji jest jej wypełnienie. Drugim ,,zadaniem” tej formacji jest doprowadzenie do zmiany trendu ze spadkowego na wzrostowy. Wedle najnowszych danych średnia procentowa zmiana kursu akcji spółki po wprowadzeniu jej do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” w okresie 12 pierwszych miesięcy po jej wprowadzeniu do tej rubryki była dotychczas lepsza o 22,0 punkty procentowe od WIG-u.

Sławomir Kłusek, 11 października 2016 roku

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl

0