08-08-2016

,,Wykres do przemyślenia” – Lena

Dziś po raz drugi w historii umieszczam w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” spółkę z branży elektromaszynowej . Na wykresie kursu akcji tej spółki doszło do wybicia z formacji nietypowego podwójnego dna. W przypadku jej wypełniania powinno dojść do wzrostu kursu akcji tej spółki do 6 złotych i 61 groszy.

Przypomnę, że typowa formacja podwójnego dna charakteryzuje się tym, że dołki w formacji kształtują się na poziomie identycznym, bądź prawie identycznym. Natomiast w przypadku nietypowej formacji podwójnego dna kształtują się one na poziomie zupełnie odmiennym.

LENA

LENA

Przy okazji chciałbym przypomnieć w jaki sposób (moim zdaniem) można obliczyć minimalny docelowy poziom kursu po wybicia z (typowej lub nietypowej) formacji podwójnego dna.

Sposób postępowania jest następujący:

1.Ustalamy poziom wyższego dołka (z dołków D1 oraz D2)

2.Ustalamy poziom szczytu (S) pomiędzy dołkami

3.Dzielimy poziom szczytu (S) przez poziom wyższego dołka

4.W wyniku tego dzielenia otrzymujemy mnożnik podwójnego dna

5.Mnożnik podwójnego dna mnożymy przez poziom szczytu (S)

6.W wyniku tego mnożenia otrzymujemy pewną liczbę, którą zaokrąglamy do 2 miejsc po przecinku

7.Liczba ta to minimalny docelowy poziom kursu po wybicia z formacji podwójnego dna

Na marginesie warto przypomnieć, że spółka może umieszczona zostać powtórnie w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” dopiero po 12 miesiącach od pierwszego wprowadzenia do tej rubryki.

Jak uczestnicy polskiego rynku akcji przyjmą umieszczenie spółki Lena w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” ?. Zobaczymy.

W każdym razie warto przypomnieć, że wedle aktualnych danych średnia procentowa zmiana kursu akcji spółki po wprowadzeniu jej do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” w okresie 12 pierwszych miesięcy po jej wprowadzeniu do tej rubryki była dotychczas lepsza o 22,4 punku procentowego od WIG-u.

Wynika z tego, że generalnie rzecz biorąc kursy akcji umieszczane w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” mają generalnie spory potencjał relatywnie mocnego zachowania na przestrzeni kolejnych 12 miesięcy.

Jak będzie tym razem w przypadku Lena. Zobaczymy. Czas pokaże.

Sławomir Kłusek, 8 sierpnia 2016 roku

Treści zawarte na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl

0