31-08-2017

,,Wykres do przemyślenia” – Idea Bank

Dziś w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” umieszczam kolejną spółkę. Tym razem jest to Idea Bank z indeksu sWIG80. Na wykresie kursu akcji tej spółki doszło do wybicia z formacji tak zwanego ,,brzydkiego podwójnego dna”

Pojęcie ,,brzydkiego podwójnego dna” wprowadził do literatury giełdowej (wedle mojej wiedzy) Thomas Bulkowski. Ową formację opisuje on w książce  ,,Podstawy spekulacji. Ewolucja gracza giełdowego” (Wydawnictwo Linia, 2014) na str.114.

Przez owo ,,brzydkie podwójne dno” rozumie on taki przypadek formacji podwójnego dna w którym drugi dołek położony jest wyżej od dołka pierwszego o co najmniej 5 %. Sformułowanie ,,co najmniej 5 %” dosłownie rzecz biorąc oznacza, że może być to także 10,2 czy powiedzmy 23,6 %.

IDEA BANK

IDEA-BANK

Z tak zwanym ,,brzydkim podwójnym dnem” mamy do czynienia na przykład w przypadku wykresu akcji spółki Idea Bank. Gdyby formacja ta miała by się wypełnić kurs powinien wzrosnąć do 28 złotych i 25 groszy.

Warto zauważyć, że Thomas Bulkowski pisze, że w zdecydowanej większości przypadków wolumen przy kształtowaniu drugiego dołka (D2) jest niższy niż przy kształtowaniu dołka pierwszego (D1). Z taką sytuacją mamy właśnie do czynienia w przypadku akcji spółki Idea Bank.

IDEA BANK 

IDEA-BANK-BIS

Co ważne na wykresie kursu akcji spółki mamy do czynienia z trendem wzrostowym. Układ zwykłych średnich ruchomych jest typowy dla hossy. Wyżej  znajduje się (oznaczona kolorem żółtym)  średnia ze 100 sesji a niżej (oznaczona kolorem niebieskim) średnia z 200 sesji). To ważne dlatego, że na rynku akcji (podobnie jak na każdym innym rynku) panuje zasada ,,kontynuacja trendu jest bardziej prawdopodobna, niż jego zmiana”.

Sławomir Kłusek, 31 sierpnia 2017 roku

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności  za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawarch na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

0