31-03-2021

,,Wykres do przemyślenia” – Euco

Dziś w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” umieszczam spółkę Euco.

Na wykresie kursu akcji ten spółki pojawił się sygnał kupna zgodny z metodą rakiet giełdowych.

Sygnał ten pojawił się w dniu 16 marca 2021 roku.

Wyniki prowadzonych przeze mnie badań prowadzą do wniosku, że w okresie 12 miesięcy po pojawieniu się sygnały kupna zgodny z metodą rakiet giełdowych kurs akcji spółki zachowuje się zazwyczaj stosunkowo dobrze.

Wniosek ten potwierdzony został na podstawie badań prowadzonych w grupie akcji spółek wchodzących aktualnie w skład indeksu WIG20 oraz mWIG40.

Generalnie metoda rakiet giełdowych opiera się na wykorzystaniu informacji o zachowaniu się 3 rodzajów średnich ruchomych, z których każda obliczana jest dla 100 sesji.

W momencie przebicia tak zwanego szczytu rakiety giełdowej pojawia się sygnał kupna.

Z wynikami prowadzonych badań nad przydatnością metody rakiet giełdowych można zapoznać się pod poniższymi linkami. Tam też opisana jest metoda rakiet giełdowych.

http://analizy-rynkowe.pl/rakiety/

http://analizy-rynkowe.pl/rakiety-bis/

Jestem ciekaw jak zachowa się kurs akcji spółki Euco w okresie od dnia, w którym pojawił się sygnał kupna zgodny z metodą rakiet giełdowych do dnia następującego 12 miesięcy po dniu, w którym pojawił się sygnał.

Na poniższym  wykresie zaznaczyłem linią pionową koloru zielonego sygnał kupna zgodny z metodą rakiet giełdowych.

EUCO

EUCO-1

Warto ponadto zauważyć, że na wykresie kursu akcji spółki Euco doszło do wybicia z formacji podwójnego dna.

Gdyby formacja ta miała się wypełnić kurs powinien zwyżkować do 7 złotych i 55 groszy.

EUCO

EUCO-2

Czy do takiej zwyżki dojdzie ? Nie wiadomo. Czas pokaże.

Sławomir Kłusek, 31 marca 2021 roku

fbt

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

15+