11-09-2017

,,Wykres do przemyślenia” – Enea

Dziś po raz trzeci w historii umieszczam w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” spółkę Enea. Wykres kursu prezentuje się bardzo pozytywnie. Układ średnich ruchomych jest typowy dla hossy.

ENEA

ENEA

Najniżej przebiega zaznaczona kolorem czerwonym przerywanym średnia z 500 sesji, wyżej zaznaczona kolorem niebieskim średnia z 200 sesji a najwyżej zaznaczona kolorem żółtym średnia ze 100 sesji.

ENEA

ENEA-WYKRES-2

Ponadto przebita została spadkowa linia trendu poprowadzona przez szczyty z 2010 oraz 2014 roku. Co ciekawe w latach 2013-2014 ukształtowała się formacja podwójnego dna z potencjałem wzrostu do 20 złotych i 74 groszy.

ENEA

ENEA-WYKRES-3

Wówczas formacja ta nie wypełniła się. Kurs spadł poniżej niższego dołka tej formacji. Teraz wrócił powyżej tego dołka. Czyżby inwestorzy przypomnieli sobie o istnieniu tej formacji i liczą znów na jej wypełnienie ?

Sławomir Kłusek, 11 września 2017 roku

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności  za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawarch na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

0