14-02-2018

,,Wykres do przemyślenia” – Elektrotim

Dziś w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” umieszczam po raz trzeci spółkę Elektrotim. Spoglądając na bardzo długoterminowy wykres kursu tej spółki można zauważyć, że doszło na nim do wybicia z formacji podwójnego dna. Gdyby formacja ta się miała wypełnić powinno dojść do zwyżki kursu akcji tej spółki do 40 złotych i 51 groszy. Cena rynkowa 1 akcji spółki Elektrotim wynosi obecnie 8 złotych i 62 grosze.

ELEKTROTIM

ELEKTROTIM

Z kolei na wykresie siły względnej Elektrotim/WIG20 zbliżyliśmy się do ważnego wsparcia.

ELEKTROTIM/WIG20

ELEKTROTIM-WIG20

Przy wsparciu pojawiła się mająca w tym momencie charakter pro-wzrostowy formacja harami (zaznaczona w elipsie) a ponad oscylator stochastyczny doszedł do strefy wyprzedania. Wszystkie te argumenty stwarzają szansę na wzrost siły względnej Elektrotim/WIG20, czyli lepsze zachowanie kursu spółki Elektrotim, niż wybranego punktu odniesienia, czyli w tym przypadku indeksu WIG20.

Warto zauważyć, że dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że średnia procentowa zmiana kursu akcji spółki po wprowadzeniu jej do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” w okresie 12 pierwszych miesięcy po jej wprowadzeniu do tej rubryki była dotychczas lepsza o 14,5 punku procentowego od WIG-u.

http://analizy-rynkowe.pl/srednia-procentowa-zmiana-kursu-akcji-spolki-po-wprowadzeniu-jej-do-rubryki-wykres-do-przemyslenia-w-okresie-12-pierwszych-miesiecy-po-jej-wprowadzeniu-do-tej-rubryki-byla-dotychczas-lepsza-6/

Co to znaczy ? Oznacza to, że kryteria stosowane przy wprowadzaniu spółek do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” są dobrze dobrane. Okazuje się, że kurs akcji spółki po wprowadzanych do tej rubryki zachowuje się na przestrzeni 12 miesięcy po jej wprowadzeniu do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” wyraźnie lepiej od ważnego punktu odniesienia jakim jest indeks WIG20.

Przy okazji chcę bardzo wyraźnie zaznaczyć, że spółka może umieszczona zostać powtórnie w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” dopiero po 12 miesiącach od pierwszego wprowadzenia do tej rubryki.

Sławomir Kłusek, 15 lutego 2018 roku

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl

0