15-02-2016

,,Wykres do przemyślenia” – Efekt

Dziś w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” umieszczam także spółkę Efekt.

Siedziba spółki mieści się w Krakowie.

Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług na rzecz handlu (wynajem obiektów oraz stanowisk handlowych, usługi pośrednictwa w obrocie towarowym) oraz handel hurtowy i detaliczny towarami masowymi (materiały opałowe, cukier, nawozy mineralne).

Na wykresie kursu akcji spółki Efekt doszło do wybicia z formacji podwójnego dna.

EFEKT

EFEKT

Gdyby formacja ta się wypełniła powinno dojść do wzrostu kursu akcji tej spółki do 36 złotych i 21 groszy, czyli o 105,4 %.

Sławomir Kłusek, 15 lutego 2016 roku

Treści zawarte na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl

0