18-02-2016

,,Wykres do przemyślenia” – Comarch

Dziś po raz drugi w historii umieszczam w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” spółkę Comarch.

Na wykresie kursu akcji tej spółki doszło do wybicia z formacji podwójnego dna.

W przypadku jej wypełniania powinno dojść do wzrostu kursu akcji tej spółki do 249 złotych i 57 groszy.

COMARCH 

COMARCH-3

Przy okazji chcę bardzo wyraźnie zaznaczyć, że spółka może umieszczona zostać powtórnie w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” dopiero po 12 miesiącach od pierwszego wprowadzenia do tej rubryki.

Warto zwrócić uwagę, że na stworzonym w oparciu o dane tygodniowego miesięczne wykresie kursu akcji spółki  Comarch nastąpiło zbliżenie do ważnego poziomu.

COMARCH 

COMARCH-1

W przypadku oscylatora stochastycznego pojawiła się (także na wykresie stworzonym w oparciu o dane tygodniowego pozytywna dywergencja z kursem. To dobry znak świadczący o wyhamowaniu trendu spadkowego.

COMARCH

COMARCH-2

Co ciekawe na wykresie siły względnej Comarch/sWIG80 doszło do wybicia z formacji podwójnego dna, co zapowiada wzrosty siły względnej.

COMARCH-/SWIG80

COMARCH-SWIG80

Sławomir Kłusek, 18 lutego 2016 roku

Treści zawarte na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl

0