09-08-2017

,,Wykres do przemyślenia” – Boryszew

Dziś po raz drugi w historii do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” wprowadzam spółkę Boryszew. Na wykresie kursu akcji tej spółki doszło bowiem do wybicia z formacji podwójnego dna. Formacja ta jeszcze się nie wypełniła. Gdyby formacja ta miała się wypełnić powinno dojść do zwyżki kursu akcji tej spółki do 20 złotych i 77 groszy.

BORYSZEW

BORYSZEW

Co ciekawe do wybicia z formacji podwójnego dna doszło także na wykresie siły względnej Boryszew/WIG20. Formacja ta także się jeszcze nie wypełniła. Stwarza to szansę na to, że kurs akcji spółki Boryszew będzie się zachowywać lepiej, niż indeks WIG20.

BORYSZEW/WIG20 

BORYSZEW-WIG20

Ponadto do wybicia z formacji podwójnego dna doszło także na wykresie siły względnej Boryszew/mWIG40. Formacja ta także się jeszcze nie wypełniła. Stwarza to szansę na to, że kurs akcji spółki Boryszew będzie się zachowywać lepiej, niż indeks mWIG40.

BORYSZEW/MWIG40 

BORYSZEW-MWIG40

Wreszcie do wybicia z formacji podwójnego dna doszło także na wykresie siły względnej Boryszew/sWIG80. Formacja ta także się jeszcze nie wypełniła. Stwarza to szansę na to, że kurs akcji spółki Boryszew będzie się zachowywać lepiej, niż indeks sWIG80.

BORYSZEW/SWIG80 

BORYSZEW-SWIG80

Osobiście bardzo cenię formację podwójnego dna jako formację zmiany trendu ze spadkowego na wzrostowy. Z tego też powodu argumenty przedstawione w dzisiejszej analizie uważam za szczególnie ważne dla mojego sposobu myślenia.

Sławomir Kłusek, 9 sierpnia 2017 roku

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

0