30-11-2015

,,Wykres do przemyślenia” – Asseco Poland

Dziś po raz drugi w historii umieszczam w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” spółkę Asseco Poland.

Na wykresie kursu akcji tej spółki doszło do wybicia z bardzo dużej typowej formacji podwójnego dna.

W przypadku jej wypełniania powinno dojść do wzrostu kursu akcji tej spółki do 75 złotych i 91 groszy.

ASSECO POLAND

ASSECO-POLAND

Przy okazji chcę bardzo wyraźnie zaznaczyć, że spółka może umieszczona zostać powtórnie w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” dopiero po 12 miesiącach od pierwszego wprowadzenia do tej rubryki.

Przy okazji można zauważyć także, że patrząc z o wiele bardziej krótszej perspektywy na wykres kursu akcji spółki Asseco Polanad można zauważyć, że także doszło na nim do wybicia z nietypowej formacji podwójnego dna.

ASSECO POLAND

ASSECO-POLAND-BIS

Gdyby formacja ta miała się wypełnić powinno dojść do wzrostu kursu akcji tej spółki do 61 złotych.

Sławomir Kłusek, 30 listopada 2015 roku

Treści zawarte na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl

0