29-08-2017

,,Wykres do przemyślenia” – Alior Bank

Dziś w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” umieszczam Alior Bank.

Dlaczego tak czynię ? Po pierwsze liczę na kontynuację siły indeksu WIG20, w skład którego wchodzi właśnie także ów bank.

Na wykresie indeksu WIG20 doszło do przebicia spadkowej linii trendu poprowadzonej przez szczyty z 2007 oraz 2015 roku a 52-tygodniowe maksimum zostało przebite.

WIG20

WIG20

Silę ta wiąże osobiście w dużym stopniu z realną perspektywą kontynuacji umacniania kursu złotego, co wiąże się z dalszym napływem kapitału zagranicznego na giełdę warszawską

Warto zauważyć, że na wykresie kursu akcji Alior Banku doszło do wybici z nietypowej formacji podwójnego dna. Gdyby formacja ta miała się wypełnić powinno dojść do zwyżki kursy akcji tej spółki do 99 złotych i 9 groszy, czyli o 52,3 %. To całkiem sporo.

ALIOR BANK

ALIOR

Poza tym z punktu widzenia ważnego wskaźnika Cena/Wartość Księgowa akcje Alior Banku notowane są na najniższym, a więc teoretycznie na najbardziej atrakcyjnym poziomie spośród akcji wszystkich banków wchodzących w skład w indeksu WIG20.

Akcje banku PKO BP notowane są przy poziomie tego wskaźnika 1,34, akcje mBanku – 1,37, akcje banku PeKaO – 1,54, BZWBK – 1,84 a akcje Alior Banku – 1,32.

O tym, że występuje znaczny ujemny związek pomiędzy poziomem wskaźnika C/WK a zachowaniem kursu akcji spółki w roku następnym a nawet w 4 kolejnych latach wspomina Thomas Bulkowski w swej książce ,,Analiza fundamentalna i inwestowanie pozycyjne. Ewolucja gracza giełdowego” (Wydawnictwo: Linia 2016).

Mówiąc ogólnie stosunkowo niski poziom wskaźnika C/WK sprzyja stosunkowo mocnemu zachowaniu kursu akcji spółki w przyszłości. Co bardzo ważne te wnioski do których dochodzi Thomas Bulkowski są nie tylko wynikiem jego wewnętrznego przekonanie, ale wynikają z jego szczegółowych badań. 

Sławomir Kłusek, 29 sierpnia 2017 roku

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

0