18-04-2021

Średnia 12-miesięczna zmiana Warszawskiego Indeksu Giełdowego po pojawieniu się sygnału kupna zgodnie z metodą wydm giełdowych wynosiła dotychczas 16,1 %

W historii Warszawskiego Indeksu Giełdowego pojawiło się dotychczas 9 sygnałów kupna zgodnych z metodą wydm giełdowych.

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że w 6 przypadkach procentowa zmiana WIG-u w okresie 12 miesięcy po pojawieniu się takiego sygnału była dodatnia a w 3 przypadkach była ujemna.

W poniższym pliku przedstawiłem zestawienie dat kupna i cen kupna (w dniu pojawienia się sygnału kupna zgodnie z metodą wydm giełdowych) oraz dat sprzedaży i cen sprzedaży (następujących 12 miesięcy po pojawieniu się sygnału kupna) w historii Warszawskiego Indeksu Giełdowego.

WIG-WYDMY

Wspominam o tym dlatego, że 6 kwietnia 2021 roku pojawił się w przypadku WIG-u kolejny sygnał kupna zgodny z metodą wydm giełdowych.

http://analizy-rynkowe.pl/6-kwietnia-2021-roku-na-wykresie-warszawskiego-indeksu-gieldowego-pojawil-sie-sygnal-kupna-zgodnie-z-metoda-wydm-gieldowych/

Sławomir Kłusek, 18 kwietnia 2021 roku

fbt

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

11+