06-08-2015

Wskaźnik Cena/Wartość Księgowa dla indeksu branży deweloperskiej wynosi 0,73. W szczycie hossy z 2007 roku wynosił…5,17. Taką sytuację nazywa się często ,,niedowartościowaniem”. To daje do myślenia !

Jednym z popularnych wskaźników wyceny jest wskaźnik Cena/Wartość Księgowa.

Mówi się zazwyczaj, że im niższy poziom tego wskaźnika tym lepszego zachowania kursu akcji danej spółki można oczekiwać na przykład w roku następnym.

Oczywiście na odwrót także prawidłowość ta powinna działać – im wyższy poziom tego wskaźnika w danym roku, tym gorsze zachowanie kursu akcji spółki w roku następnym.

Poziom tego wskaźnika może być jednak obliczany także dla indeksów branżowych.

Znany portal finansowy http://stooq.pl/ publikuje poziomy tego wskaźnika dla wiele stworzonych przez siebie indeksów branżowych.

Nie będę ukrywał ! – jednym z takich indeksów branżowych, w przypadku, którego wykres wskaźnika Cena/Wartość Księgowa prezentuje się bardzo ciekawie jest indeks branży deweloperskiej.

Popatrzmy na wykres wskaźnika Cena/Wartość Księgowa dla indeksu branży deweloperskiej.

C-WK-DEWELOPERZY

Obecnie (według stanu na 5 sierpnia 2015 rok) poziom tego wskaźnika wynosi 0,73.

Na wykresie tego wskaźnika doszło do wybicia z nietypowej formacji podwójnego dna.

Nietypowa formacja podwójnego dna tym się charakteryzuje, że dołki w przypadku tej formacji kształtują się na zupełnie rożnym poziomie.

Teraz popatrzmy….jeżeli owa formacja miała by się wypełnić powinno dojść do wzrostu tego wskaźnika do 0,86.

Zazwyczaj choć (nie zawsze oczywiście) wzrostom wskaźnika C/WK dla danego indeksu towarzyszy wzrost samego indeksu….

Skoro tak to można by oczekiwać także wzrostu popytu na akcje spółek deweloperów, na czym skorzystać powinny także akcje spółki Polnord, wprowadzone niegdyś do rubryki ,,Wykres do przemyślenia”.

C-WK-DEWELOPERZY-BIS

Poza tym poziom wskaźnika C/WK dla indeksu branży deweloperskiej wynosi obecnie tylko 0,72 a przecież u szczytu hossy 2007 roku wynosił 5,17.

Spora różnica…

Sławomir Kłusek, 6 sierpnia 2015 roku

 

0