15-11-2015

WIG 20 osiągnął swoje 52-tygodniowe minimum. Indeks branży metalowej osiągnął z kolei swoje 52-tygodniowe maksimum. Co z tego wynika dla indeksu branży metalowej i dla …Stalproduktu ?

Kiedy czytam ,,Gazetę Giełdy Parkiet” zawsze moją uwagę zwraca lista spółek, które osiągnęły 52-tygodniowe maksima oraz 52-tygodniowe minima.

Listą tą można ustalić przeglądając po prostu tabelę z notowaniami. Spółki, których kurs osiągnął 52-tygodniowe maksimum zaznaczone są znakiem zielonym. Z kolei spółki, których kurs osiągnął 52-tygodniowe minimum zaznaczone są znakiem czerwonym.

Oczywiście można także (korzystając także z innych źródeł) wykryć, które indeksy ustanowiły swe 52-tygodniowe maksimum i minimum.

Warto analizować wykresy branżowe. Publikowane są one przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Warto zwrócić także uwagę na listę indeksów branżowych publikowanych przez portal http://stooq.pl/.

http://stooq.pl/t/?i=529&v=0&o=5

Warto zauważyć, że w piątek 13 listopada 2015 roku mieliśmy do czynienia z bardzo ciekawą sytuacją.

Oto WIG20 przebił swe 52-tygodniowe minimum a indeks branży metalowej przebił swe 52-tygodniowe maksimum.

Oto skład indeksu branży metalowej

http://stooq.pl/q/i/?s=p_met&o=4&i

Na wykresie siły względnej Branża metalowa/WIG20 mamy do czynienia z niewypełnioną formacją podwójnego dna. Oznacza to, że pojawia się szansa na lepsze zachowanie indeksu branży metalowej, niż indeksu WIG20.

BRANŻA METALOWA/WIG20

METALOWY-WIG20

W skład indeksu branży metalowej wchodzi Stalprodukt. Stalprodukt został wprowadzony do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” już dwukrotnie.

Ten drugi raz miał miejsce 9 października 2015 roku.

http://analizy-rynkowe.pl/wykres-do-przemyslenia-stalprodukt/

Warto zauważyć, że na wykresie kursu akcji spółki Stalprodukt doszło do wybicia z nietypowej formacji podwójnego dna.

STALPRODUKT

STALPRODUKT

Gdyby formacja ta miała się wypełnić powinno dojść do wzrostu kursu do 580 złotych i 36 groszy. Gdyby do tego miało dojść kurs powinien zwyżkować o 81,4 %. 

Sławomir Kłusek, 15 listopada 2015 roku

P.S. Chciałbym przy okazji przypomnieć, że osobiście wyróżniam formację typowego oraz nietypowego podwójnego dna. 

Typowa formacja podwójnego dna charakteryzuje się tym, że dołki w formacji kształtują się na poziomie identycznym, bądź prawie identycznym.

Natomiast w przypadku nietypowej formacji podwójnego dna kształtują się one na poziomie zupełnie odmiennym.

W przypadku wykresu siły względnej indeksu branży metalowej od indeksu WIG 20 skłonny byłbym mówić o typowej a w przypadku wykresu kursu akcji spółki Stalprodukt o nietypowej formacji podwójnego dna.

Treści zawarte na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl

 

0