10-02-2019

Wiersz ,,Serce człowieka”

,,Serce człowieka” – wiersz ułożony przez człowieka skrajnie naiwnego

Z pozoru nieczułe..
Z pozoru zimowe…
Lecz tylko z pozoru !
Zapewniam – gdy głębiej się sercu człowieka przyjrzycie
wszyscy blask pięknej prawdy zobaczycie
O człowieku ! Twe serce wrażliwe jest wielce
Taka właśnie moi drodzy jest prawda o człowieku
Lecz prawdę tą dostrzeże tylko ten, kto nie tylko nie po pozorach sądzi
lecz.. kto także po prostu od sądzenia powstrzymać się zdoła….

Ręka człowieka to pisała

Autor zastrzegł anonimowość

Sławomir Klusek, 10 lutego 2019 roku, Poznań

sk

0