06-08-2015

W indeksie deweloperów dostrzegam siłę. Objawia się ona na tle indeksu WIG20. To ważne i (uwaga!) optymistyczne

Dzisiejsza sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie była bardzo ważna. Jej waga nie polegała nie tylko na silnym spadku indeksu WIG20

Powiedziałbym wręcz, że znaczenie sesji sprowadzało się do jeszcze czegoś innego.

Otóż na tle bardzo słabego zachowania indeksu WIG 20 uwidoczniło się silne zachowanie niektórych tworzonych przez http://stooq.pl/ indeksów branżowych.

W poprzednich dniach wspominałem wiele o znaczeniu indeksu budowlanego.

Dziś natomiast chciałbym zwrócić uwagę na zachowanie indeksu branży deweloperskiej.

DEWELOPERZY

DEWELOPERZY

Warto zauważyć, że na wykresie indeksu branży deweloperskiej próbuje się stworzyć formacja podwójnego dna.

Czy dojdzie do owego wybicia z tej formacji ? tego nie wiemy.

Chciałbym jednak zwrócić uwagę na to, że do wybicia z formacji podwójnego dna doszło na wykresie siły względnej

DEWELOPERZY/WIG20

DEWELOPERZY-WIG20

Dlaczego to jest tak ważne (i optymistyczne) ?. Otóż intuicja mi podpowiada, że jeżeli dochodzi do wybicia z formacji podwójnego dna na sile względnej danego aktywu w stosunku do indeksu WIG20 to po pewnym czasie dochodzi też do wybicia z formacji podwójnego dna na wykresie kursu danego aktywu.

Przy okazji ważna uwaga (szczególnie przydatna dla nowych Czytelników tej strony). Otóż osobiście wyróżniam formację typowego oraz nietypowego podwójnego dna.

Typowa formacja podwójnego dna charakteryzuje się tym, że dołki w formacji kształtują się na poziomie identycznym, bądź prawie identycznym. Natomiast w przypadku nietypowej formacji podwójnego dna kształtują się one na poziomie zupełnie odmiennym.

O ile w przypadku indeksu branży deweloperskiej można mówić o formacji typowego podwójnego dna, o tyle w przypadku siły względnej Depeloperzy/WIG20 można mówić o formacji nietypowego podwójnego dna.

Powiem zupełnie wprost: pojęcie nietypowego podwójnego dna może budzić krytykę, opór, zdziwienie. Powiem paradoksalnie: i bardzo dobrze. Tak być musi.

Osoby, które pierwszy raz znalazły się na tej stronie zachęcam do zapoznania się z koncepcją tak zwanego ,,brzydkiego podwójnego dna” opracowaną przez Thomasa Bulkowskiego.

Koncepcja ,,brzydkiego podwójnego dna”, którą sformułował Thomas Bulkowski jest nieco podoba do koncepcji formacji nietypowego podwójnego dna, aczkolwiek różni się od niej.

http://analizy-rynkowe.pl/thomas-bulkowski-kupowalby-akcje-spolki-tesgas/

W swych artykułach będę jeszcze do tego wracał.

Sławomir Kłusek, 6 sierpnia 2015 roku

0