29-02-2016

Uwaga ! – na wykresie siły względnej ,,Portfel fundamentalny”/WIG20 doszło do wybicia z formacji nietypowego podwójnego dna

22 lutego 2016 roku opublikowałem listę spółek ,,atrakcyjnych fundamentalnie”.

Przypomnę, że spółka ,,atrakcyjna fundamentalnie” powinna być umieszczona (na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy) w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” a poza tym powinna spełniać 3 kryteria fundamentalne”

Kryterium 1

C/WK niższy od 1,0

Kryterium 2

Płynność bieżąca wyższa od 1,5

Kryterium 3

Rentowność/Płynność (czyli rentowność sprzedaży w %/płynność bieżąca w krotnościach) niższa od 3,0

,,Spółką atrakcyjną fundamentalną” jest ta, której akcje są tanio wycenione w stosunku do wartości księgowej, która charakteryzuje się relatywnie wysoką zdolnością do regulowania swych zobowiązań wobec dostawców oraz banków (o czym świadczy wysoki wskaźnik płynności bieżącej a poza tym charakteryzuje się stosunkowo niską rentownością (można bowiem założyć, że skoro rentowność jest obecnie relatywnie niska to w przyszłości wzrośnie, a kurs akcji będzie rósł dyskontując ów przyszły wzrost rentowności; kursy akcji dyskontują bowiem przyszłość)

Listę spółek ,,atrakcyjnych fundamentalnie” można znaleźć w tym pliku

Wersja w PDF

FUNDAMENTY-REFLEKSJA-22-02-2016

Wersja w Word

FUNDAMENTY-REFLEKSJA-22-02-2016

Warto zauważyć, że na wykresie siły względnej ,,portfela fundamentalnego” składającego się z owych akcji 6 spółek do indeksu WIG20 doszło do wybicia z formacji nietypowego podwójnego dna, co stwarza szansę na wzrosty owej siły względnej, czyli lepsze zachowanie ,,portfela fundamentalnego”, niż indeksu WIG20.

PORTFEL FUNDAMENTALNY / WIG20

PORTFEL-FUNDAMENTALNY-WIG-20

Czy tak się stanie ? Czas pokaże.

Sławomir Kłusek, 29 lutego 2016 roku

Treści zawarte na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl

0