05-04-2018

,,Ty nie pytaj tylko o to, jak zachowa się WIG, pytaj także o to, które kursy akcji będą się od niego zachowywać lepiej !”

Ta sentencja giełdowa często przychodzi mi do głowy, kiedy dokonuje różnego rodzaju przemyśleń.

Może się wiele osób dziwić temu, dlaczego po wprowadzeniu danej spółki do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” potem porównuje zachowanie kursu akcji tej spółki z zachowaniem np. indeksu WIG.

Przyczyny są różne.. Wymienię przykładowo trzy

1.Dokonując owego porównanie pragnę pokazać, że czasem po wybiciu z formacji podwójnego dna (która to formacja jest teoretycznie formacją zmiany trendu ze spadkowego na wzrostowy) kurs rośnie, a czasem spada.Czy to oznacza, że chcę zniechęcać do metody, którą sam w swych analizach sam stosuję ? Paradoksalnie trochę tak (a przynajmniej do ostrożności) Pragnę bowiem, aby publikowane przeze mnie wykresy były wykresami służącymi ,,do przemyślenia” (dlatego też celowo rubrykę ,,Wykres do przemyślenia” nazwałem tak a nie inaczej), do krytycznego spojrzenia, odrzucenia, przemilczenia, oburzenia.

2.Porównania zachowania kursu akcji po umieszczeniu danej spółki dokonuje w stosunku do prostego instrumentu finansowego, którym jest indeks WIG Prostotę uważam za zaletę

3.Dokonywanie tego typu porównań skłania mniedo tego, aby na stronie internetowej publikować(wtedy, gdy jest to moim zdaniem uzasadnione) wykresy siły względnej kursu akcji danej spółki do indeksu WIG. Na podstawie analizy tego typu wykresów można starać się odpowiadać na pytanie: ,,czy na podstawie analizy wykresu siły względnej kursu akcji danej spółki do WIG można spodziewać się, że w przyszłości kurs spółki będzie zachowywać się lepiej, czy gorzej do indeksu WIG″.

Uwaga ! – najnowsze wyniki rubryki ,,Wykres do przemyślenia” znajdują się tutaj

Średnia procentowa zmiana kursu akcji spółki po wprowadzeniu jej do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” w okresie 12 pierwszych miesięcy po jej wprowadzeniu do tej rubryki była dotychczas lepsza o 14,5 punku procentowego od WIG-u

http://analizy-rynkowe.pl/srednia-procentowa-zmiana-kursu-akcji-spolki-po-wprowadzeniu-jej-do-rubryki-wykres-do-przemyslenia-w-okresie-12-pierwszych-miesiecy-po-jej-wprowadzeniu-do-tej-rubryki-byla-dotychczas-lepsza-6/

Sławomir Kłusek, 5 kwietnia 2018 roku

9

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

36+