06-08-2015

,,Ty nie pytaj tylko o to, jak zachowa się WIG 20, pytaj także o to, które kursy akcji będą się od niego zachowywać lepiej”

Ta sentencja giełdowa często przychodzi mi do głowy, kiedy dokonuje różnego rodzaju przemyśleń.

Może się wiele osób dziwić temu, dlaczego po wprowadzeniu danej spółki do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” potem porównuje zachowanie kursu akcji tej spółki z zachowaniem indeksu WIG20.

Przyczyny są różne.. Wymienię przykładowo cztery.

1.Dokonując owego porównanie pragnę pokazać, że czasem po wybiciu z formacji podwójnego dna (która to formacja jest teoretycznie formacją zmiany trendu ze spadkowego na wzrostowy) kurs rośnie, a czasem spada.Czy to oznacza, że chcę zniechęcać do metody, którą sam w swych analizach sam stosuję ? Paradoksalnie trochę tak (a przynajmniej do ostrożności) Pragnę bowiem, aby publikowane przeze mnie wykresy były wykresami służącymi ,,do przemyślenia” (dlatego też celowo rubrykę ,,Wykres do przemyślenia” nazwałem tak a nie inaczej), do krytycznego spojrzenia, odrzucenia, przemilczenia, oburzenia.

2. Porównania zachowania kursu akcji po umieszczeniu danej spółki z indeksem WIG 20 dokonuję w odniesieniu do wszystkich spółek w każdym numerze ,,Raportu Tygodniowego”.Staram się poprzez takie podejściepracować nad konsekwencją, wytrwałością, czego mi trochę brakuję, ale, że tak powiem zawsze można się poprawić. Na to liczę

3. Porównaniazachowania kursu akcji po umieszczeniu danej spółkidokonuje w stosunku do prostego instrumentu finansowego, którym jest indeks WIG 20 obejmujący 20 dużych spółek, których akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Prostotę uważam za zaletę.

4. Dokonywanie tego typu porównań skłania mnie do tego, aby na stronie internetowej publikować(wtedy, gdy jest to moim zdaniem uzasadnione) wykresy siły względnej kursu akcji danej spółki do indeksu WIG20. Na podstawie analizy tego typu wykresów można starać się odpowiadać na pytanie: ,,czy na podstawie analizy wykresu siły względnej kursu akcji danej spółki do WIG 20 można spodziewać się, że w przyszłości kurs spółki będzie zachowywać się lepiej, czy gorzej do indeksu WIG 20″.

Jednocześnie przypominam, ze omówienie rubryki ,,Wykres do przemyślenia” prezentowane jest  w każdym numerze ,,Raportu Tygodniowego” a od czasu do czasu na stronie internetowej.

http://analizy-rynkowe.pl/raporty-tygodniowe/

Bardzo ważne !

Na koniec proszę o uważną lekturę poniższego pliku

Wersja w PDF

ZAMIAR

Wersja w Word

ZAMIAR

Sławomir Kłusek, 6 sierpnia 2015 roku

0