10-05-2021

Czy możliwa jest zwyżka kursu akcji Transpolu z 3 złotych i 1 grosza do 5 złotych i 53 groszy ? Tak, jeżeli wypełni się formacja podwójnego dna

Bardzo ciekawie prezentuje się wykres kursu akcji spółki Transpol.

Doszło na nim do wybicia z formacji podwójnego dna.

Po przebiciu szczytu (S) znajdującego się pomiędzy dołkami D1 oraz D2 pojawiła się korekta spadkowa.

Po jej zakończeniu można oczekiwać nadejścia silnych zwyżek.

TRANSPOL 

TRANSPOL-PODWOJNE-DNO

Gdyby formacja podwójnego dna miała się wypełnić kurs akcji spółki Transpolonia powinien zwyżkować do 5 złotych i 53 groszy.

Warto zauważyć, że układ średnich ruchomych jest już typowy dla hossy.

Średnia ze 100 sesji (zaznaczono kolorem żółtym) znajduje się najwyżej, średnia z 200 sesji (zaznaczona kolorem błękitnym) znajduje się niżej a średnia z 500 sesji (zaznaczona kolorem czerwonym przerywanym) znajduje się najniżej.

TRANSPOL 

TRANSPOL-SREDNIE

Przy okazji chciałbym przypomnieć w jaki sposób można obliczyć minimalny docelowy poziom kursu po wybicia z formacji podwójnego dna.

Sposób postępowania jest następujący:

1.Ustalamy poziom wyższego dołka (z dołków D1 oraz D2)

2.Ustalamy poziom szczytu (S) pomiędzy dołkami

3.Dzielimy poziom szczytu (S) przez poziom wyższego dołka

4.W wyniku tego dzielenia otrzymujemy mnożnik podwójnego dna

5.Mnożnik podwójnego dna mnożymy przez poziom szczytu (S)

6.W wyniku tego mnożenia otrzymujemy pewną liczbę, którą zaokrąglamy do 2 miejsc po przecinku

7.Liczba ta to minimalny docelowy poziom kursu po wybicia z formacji podwójnego dna

Sławomir Kłusek, 10 maja 2021 roku

fbt

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

5+