30-08-2015

TIM – szansa na wzrost kursu akcji tej spółki o 41,5 %

Spółka TIM została wprowadzona do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” w dniu 1 lipca 2015 roku.

Na wykresie kursu akcji tej spółki doszło do wybicia z formacji podwójnego dna.

TIM

Formacja ta ma charakter nietypowy.

Różnica pomiędzy formacją typowego a nietypowego podwójnego dna polega na tym, że o ile w przypadku formacji typowego podwójnego dna dołki położone są na tym samym lub prawie dokładnie tym samym poziomie, o tyle w przypadku formacji nietypowej dołki położone są na poziomach zupełnie różnych.

Formacja ta jeszcze się nie wypełniła.

Gdyby formacja ta miała się wypełnić powinno dojść do wzrostu kursu akcji tej spółki do 12 złotych i 86 groszy.

Obecna cena 1 akcji spółki TIM wynosi 9 złotych i 9 groszy.

Wynika z tego, że gdyby wspomniana formacja miała się wypełnić powinno dojść do wzrostu kursu akcji omawianej spółki o 41,5 %.

Czy do tego dojdzie ? Czas pokaże.

Sławomir Kłusek, 29 sierpnia 2015 roku

0