06-02-2015

Czy Thomas Bulkowski kupowałby teraz akcje spółki Tesgas ?

Thomas Bulkowski, uznawany za jednego z najwybitniejszych znawców analizy wykresów  w książce , Podstawy spekulacji. Ewolucja gracza giełdowego” (Wydawnictwo Linia, 2014) na str.114 opisuje on pojęcie tak zwanego brzydkiego podwójnego dna.

Przez owo brzydkie podwójne dno rozumie on taki przypadek formacji podwójnego dna w którym drugi dołek położony jest wyżej od dołka pierwszego o co najmniej 5 %. Sformułowanie ,,co najmniej 5 %” dosłownie rzecz biorąc oznacza, że może być to także 10,2 czy powiedzmy 23,6 %.

Przeglądając wykresy spółek, które znalazły się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” warto zauważyć, że z tak zwanym brzydkim podwójnym dnem mamy do czynienia na przykład w przypadku wykresu akcji spółki Tesgas. Gdyby formacja ta miała by się wypełnić kurs powinien w krótkim terminie wzrosnąć do 4 złotych i 13 groszy.

TESGAS 

TESGAS

Warto zauważyć, że Thomas Bulkowski pisze, że w zdecydowanej większości przypadków (w 81 % przypadków) wolumen przy kształtowaniu drugiego dołka (D2) jest niższy niż przy kształtowaniu dołka pierwszego (D1). Z taką sytuacją mamy właśnie do czynienia w przypadku akcji spółki Tesgas.

Odpowiadając na tytułowe pytanie ,, Czy Thomas Bulkowski kupowałby teraz akcje spółki Tesgas ?” odpowiem po prostu ,,nie wiem”.

Natomiast samo zadanie tego pytania może skłonić inwestorów nad refleksją dotyczącą formacji podwójnego dna….

Sławomir Kłusek, 6 lutego 2015 roku

0