23-03-2016

Tesgas – wybicie z formacji podwójnego dna stwarza szansę na wzrost kursu z 3 złotych i 50 groszy do 3 złotych i 77 groszy

Po zaprezentowaniu bardzo dobrych wyników finansowych za IV kwartał 2015 roku kurs akcji spółki Tesgas zyskał na wartości.

Nastąpiło wybicie z formacji podwójnego dna. W rezultacie pojawiła się szansa na wzrost kursu do poziomu 3 złotych i 77 groszy.

TESGAS

TESGAS

Gdyby to tego doszło przebita zostałaby spadkowa linia trendu poprowadzona przez szczyty z kwietnia 2014 roku oraz lipca 2015 roku.

Pojawiłaby się wówczas szansa na dalsze wzrosty. Warto bowiem przypomnieć, że formacja ma niejako 2 ,,zadania”.

Pierwszym ,,zadaniem” tej formacji jest po prostu jej wypełnienie się. Drugim – doprowadzenie do zmiany trendu ze spadkowego na wzrostowy.

Sławomir Kłusek, 23 marca 2016 roku

P.S. Warto przypomnieć, że wciąż trwa ankieta. Pytanie w tej ankiecie brzmi:  ,,Kurs akcji, której z wymienionych 6 spółek zachowa się najlepiej w okresie od 8 marca do końca 2016 roku ?”

Spółkami tymi są:

Agora

Ceramika Nowa Gala

Netmedia

Stalprodukt

Tesgas

Unima 2000

Można głosować tylko na 1 spółkę.

Zapraszam do glosowania.

Dziękuję za każdy głos !

Głosowanie potrwa do 31 marca 2016 roku.

Dlaczego w ogóle takie pytanie ?

Otóż pytanie to nawiązuje do artykułu ,,Lista 6 spółek ,,atrakcyjnych fundamentalnie” opublikowanego przeze mnie na stronie internetowej http://analizy-rynkowe.pl/ w dniu 22 lutego 2016 roku.

http://analizy-rynkowe.pl/lista-6-spolek-atrakcyjnych-fundamentalnie/

W artykule tym zaprezentowałem 3 kryteria fundamentalne, które (przyznam, że w bardzo uproszczony sposób) mogą pozwolić określić daną spółkę mianem ,,atrakcyjnej fundamentalnie”.

Z przeprowadzonej w tym opracowaniu analizy wynikało, że za spółki ,,atrakcyjne fundamentalnie” uznałem wówczas następujące 6 spółek: Agora, Ceramika Nowa Gala, Netmedia, Stalprodukt, Tesgas oraz Unima 2000.

0