18-09-2020

Sygnał kupna zgodny z metodą wydm giełdowych pojawił się w przypadku indeksu S&500 w dniu 5 czerwca 2020 roku, w przypadku indeksu NIIKKEI 225 w dniu 8 czerwca 2020 roku a w przypadku indeksu DAX w dniu 21 lipca 2020 roku

W ostatnim  czasie na tej stronie internetowej stosunkowo dużo miejsca poświęcam metodzie wydm giełdowych.

Warto zauważyć, że sygnały kupna zgodne z metodą wydm giełdowych pojawiły się w przypadku 3 bardzo ważnych indeksów giełdowych na świecie: indeksu S&P 500, DAX oraz NiKKEI 225.

Sygnał kupna w przypadku indeksu S&P 500 pojawił się w dniu 5 czerwca 2020 roku.

S&P 500 

SP500

Sygnał kupna w przypadku indeksu NIKKEI 225 pojawił się w dniu 8 czerwca.

NIKKEI 225 

NIKKEI

Sygnał kupna w przypadku indeksu DAX pojawił się w dniu 21 lipca

DAX 

DAX

Generalnie rzecz biorąc metoda wydm giełdowych zakłada, że badana jest procentowa zmiana ceny aktywu w okresie 12 miesięcy po pojawieniu się sygnału kupna.

Z moich badań prowadzonych dla polskiego rynku akcji wynika, że ta procentowa zmiana średnio  rzecz biorąc przekracza 20 procent.

Opis metody wydm giełdowych oraz wyniki badań dla próby losowej znajdują się pod poniższym linkiem

http://analizy-rynkowe.pl/na-czym-polega-metoda-wydm-gieldowych-i-ile-wynosi-procentowa-12-miesieczna-zmiana-kursu-akcji-po-pojawieniu-sie-sygnalu-kupna-zgodnie-z-metoda-wydm-gieldowych/

Obliczenia dla akcji spółek wchodzących aktualnie w skład indeksów WIG20 oraz mWIG40 znajdują się z kolei pod 2 poniższymi linkami

http://analizy-rynkowe.pl/12-miesieczna-zmiana-kursu-akcji-spolki-po-pojawieniu-sie-sygnalu-kupna-zgodnie-z-metoda-wydm-gieldowych-w-grupie-spolek-wchodzacych-aktualnie-w-sklad-indeksu-wig20-wynosila-dotychczas-250/

http://analizy-rynkowe.pl/12-miesieczna-zmiana-kursu-akcji-spolki-po-pojawieniu-sie-sygnalu-kupna-zgodnie-z-metoda-wydm-gieldowych-w-grupie-spolek-wchodzacych-aktualnie-w-sklad-indeksu-mwig40-wynosila-dotychczas-235/

Sławomir Kłusek, 18 września 2020 roku

fcveb

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

25+