26-02-2023

27 stycznia 2023 roku na wykresie indeksu sWIG80 miało miejsce ważne wydarzenie

W poprzednim tekście opublikowanym na stronie internetowej http://analizy-rynkowe.pl/ wskazałem potencjalną siłę tkwiącą w indeksie małych spółek sWIG80.

http://analizy-rynkowe.pl/swig80-nasdaq-20-02-2023/

Dziś chciałbym nawiązać nieco do tego tematu.

W tym kontekście postanowiłem przeanalizować wykresy czterech polskich kluczowych indeksów giełdowych z punktu widzenia metody kota giełdowego. Indeksami tymi są: WIG, mWIG40, sWIG80 oraz indeks cenowy.

Metoda ta ogólnie rzecz biorąc sprawdza się do wykorzystania pewnego specyficznego układu średnich ruchomych. Metoda kota giełdowego generuje sygnały kupna.

Zauważyłem, że okres pomiędzy dniem w którym pojawił się sygnał kupna zgodnie z metodą kota giełdowego a dniem następującym 12 miesięcy później jest okresem średnio rzecz biorąc bardzo korzystnym dla danego instrumentu finansowego.

Piszę o instrumencie finansowym, gdyż mogą być nimi zarówno indeksy giełdowe, jak również akcje spółek.

Postanowiłem sprawdzić, czy w przypadku czterech indeksów (WIG, mWIG40, sWIG80 oraz indeks cenowy PL Stocks Price) pojawił się w tym roku sygnał kupna zgodnie z metodą kota giełdowego.

O metodzie kota giełdowego można przeczytać pod poniższym linkiem

http://analizy-rynkowe.pl/kot/

W przypadku wykresu indeksu WIG tym roku sygnał kupna zgodnie z metodą kota giełdowego nie pojawił się.

W przypadku wykresu indeksu  mWIG40 w tym roku sygnał kupna zgodnie z metodą kota giełdowego nie pojawił się.

W przypadku wykresu indeksu sWIG80 tym roku sygnał kupna zgodnie z metodą kota giełdowego pojawił się.

W przypadku wykresu indeksu cenowego PL Stocks Price w tym roku sygnał kupna zgodnie z metodą kota giełdowego nie pojawił się.

Okazuje się, że więc, że sygnał kupna zgodnie z metodą kota giełdowego pojawił się w tym roku tylko w przypadku indeksu sWIG0. Pojawił się on w dniu 27 stycznia.

SWIG80

SWIG80-KOT-WYKRES-1

Warto przypomnieć, że średnia 12-miesięczna zmiana indeksu sWIG80 po pojawieniu się sygnału kupna zgodnie z metodą kota giełdowego ukształtowała się na poziomie 52,4 %.

http://analizy-rynkowe.pl/kot-4-polskie-indeksy/

Na poniższym wykresie zaznaczyłem dni, w których pojawiał się w okresie do końca 2022 roku w odniesieniu do indeksu sWIG80 sygnał kupna zgodnie z metodą kota giełdowego.

SWIG80 

SWIG80-KOT-WYKRES-2

Sławomir Kłusek, 20 lutego 2023 roku

sk-17-11-2022

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

6+