12-01-2021

Na wykresie sumy cen akcji wprowadzonych do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” w dniu 31 grudnia 2021 roku (tzw. SUMY) można dostrzec symptomy zmiany trendu długoterminowego ze spadkowego na wzrostowy

31 grudnia 2020 roku wprowadziłem do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” 5 spółek. Były to: Atlas Est, Drozapol, KCI, Otmuchów oraz Orco Group.

Dziś postanowiłem przeanalizować wykres sumy cen akcji wszystkich 5 spółek. Po prostu dodałem do siebie ceny akcji wspomnianych 5 spółek w poszczególnych dniach.

Popatrzmy na wykres. Wygląda coraz bardziej optymistycznie. Zanosi się na to, że trend długoterminowy zmienia się na wzrostowy.

To doskonała wiadomość dla posiadaczy akcji wspomnianych spółek.

Po pierwsze dotychczasowy układ średnich ruchomych na wykresie stworzonym w oparciu o dane dzienne przez wiele lat był typowy dla bessy. Średnia z 500 sesji (zaznaczona kolorem czerwonym przerywanym) znajdowała się powyżej średniej z 200 sesji (zaznaczonej kolorem błękitnym) a ta powyżej średniej ze 100 sesji (zaznaczonej kolorem żółtym).

Co bardzo ważne na wykresie wskaźnika MACD nastąpiło przejście do strefy wartości dodatnich a to jest byczy sygnał.

SUMA CEN AKCJI ATLAS, DROZAPOL, KCI, OTMUCHÓW ORAZ ORCO GROUP

PORTFEL-5

Na przełomie 2020 i 2021 roku układ zaczyna się zmieniać na układ typowy dla trendu bocznego. Średnia z 500 sesji znajduje się pomiędzy średnią ze 100 oraz 200 sesji.

SUMA CEN AKCJI ATLAS, DROZAPOL, KCI, OTMUCHÓW ORAZ ORCO GROUP

PORTFEL-5-BIS

Od tego tylko krok do przejścia w układ typowy dla hossy

Po drugie: na wykresie stworzonym w oparciu o dane miesięczne można zaobserwować pozytywną wieloletnią dywergencję z MACD.

SUMA CEN AKCJI ATLAS, DROZAPOL, KCI, OTMUCHÓW ORAZ ORCO GROUP

PORTFEL-5-BIS-BIS

Zmiana trendu ze spadkowego na wzrostowy poprzedzona bywa stosunkowo często wyhamowaniem siły trendu spadkowego. Wyhamowanie siły trendu spadkowego polega na tym, że na wykresie dochodzi do pojawienia się tak zwanej pozytywnej dywergencji.

Polega ona na tym, że o ile kurs akcji lub indeks znajduje się w trendzie spadkowym, o tyle wybrany wskaźnik techniczny znajduje się w trendzie wzrostowym.

Co bardzo ważne długość pozytywnej dywergencji jest bardzo znaczna. Dlaczego to jest ważne ? Otóż generalnie rzecz biorąc im dłuższa dywergencja pozytywna tym jakby kurs zbiera silniejszą energię, która w pewnym momencie może wybuchnąć.

Biorąc to pod uwagę można powiedzieć, że pojawienie się pozytywnej dywergencji stanowi zapowiedź zwyżek.

Ponadto wskaźnik MACD po raz pierwszy w historii przeszedł do strefy dodatniej, czyli jakby do strefy w której panują nastroje bycze pro-wzrostowe.

Po trzecie: w tym roku przebita została bardzo ważna strefa oporu uwidoczniona na wykresie przez szczyty z 2018 oraz 2019 roku.

SUMA CEN AKCJI ATLAS, DROZAPOL, KCI, OTMUCHÓW ORAZ ORCO GROUP

PORTFEL-5-BIS-BIS-BIS

Przebicie oporu to sygnał kupna.

—————————————————————

Ankieta trwa !

Od 31 grudnia 2020 roku trwa ankieta. Pytanie w tej ankiecie brzmi:  ,,Kurs akcji, której z 5 wymienionych spółek zachowa się najlepiej w 2021 roku ?”.

http://analizy-rynkowe.pl/ankieta/

Spółkami tymi są: Atlas Est, Drozapol, KCI, Orco Group oraz Otmuchów). Zapraszam do głosowania. Dziękuję za każdy głos !

Ta ,,piątka” to grupa 5 spółek wprowadzonych ostatnio (czyli 31 grudnia 2020 roku) do rubryki ,,Wykres do przemyślenia”.

Kurs każdej z tych spółek zniżkował wprawdzie w okresie od początku swych notowań, ale w przypadku każdej z nich pojawiają się symptomy zmiany trendu ze spadkowego na wzrostowy.

Biorąc udział w ankiecie można przyczynić się do rozsławienia strony http://analizy-rynkowe.pl/  !

Strona http://analizy-rynkowe.pl/ funkcjonuje już ponad 6 lat a jej prowadzenie, że jednym z moich kluczowych celów życiowych.

Dziękuję za każdy oddany w ankiecie głos ! 

Sławomir Kłusek, 12 stycznia 2021 roku

fcveb

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

23+