08-02-2015

Stalprodukt – formacja nietypowego podwójnego dna wciąż jeszcze nie zrealizowana

Kurs akcji spółki Stalprodukt po wybiciu z formacji nietypowego podwójnego dna stanął przed szansą wzrostów do 429 złotych i 80 groszy.

Później kurs doświadczał korekty spadkowej, która wydaje się dobiegać końca. Na początku lutego popyt się znów uaktywnił.

W tej sytuacji można spodziewać się rozpoczęcia kolejnej fali wzrostów.

STALPRODUKT

STALPRODUKT

Przy okazji warto przypomnieć na czym polega różnica pomiędzy typowym a nietypowym podwójnym dnem.

Typowa formacja podwójnego dna charakteryzuje się tym, że dołki w formacji kształtują się na poziomie identycznym, bądź prawie identycznym. Natomiast w przypadku nietypowej formacji podwójnego dna kształtują się one na poziomie zupełnie odmiennym.

Sławomir Kłusek, 8 lutego 2015 roku

0