21-02-2016

Średnia procentowa zmiana kursu akcji spółki po wprowadzeniu jej do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” w okresie 12 pierwszych miesięcy po jej wprowadzeniu do tej rubryki wynosiła plus 10,6 %. Ile w tym okresie wynosiła średnia procentowa zmiana indeksu WIG 20, ile WIG ?, ile mWIG40 ? a ile sWIG80 ? (aktualizacja !)

Odpowiedź w pliku

Wersja w PDF

WYKRES-DO-PRZEMYSLENIA-4-INDEKSY-19-02-2016

Wersja  w Word

WYKRES-DO-PRZEMYSLENIA-4-INDEKSY-19-02-2016

Treści zawarte na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl

0