28-12-2020

Średnia 12-miesięczna zmiana kursu akcji tańszej w momencie kupna od 10 złotych po pojawieniu się sygnału kupna zgodnie z metodą wydm giełdowych w grupie spółek wchodzących aktualnie w skład indeksu sWIG80 wynosiła dotychczas 49,2 %

Dziś prowadziłem badania mające na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy warto kupować akcje takich spółek wchodzących aktualnie w skład indeksu sWIG80 , w przypadku których jednocześnie spełnione były 2 kryteria:

1 kryterium

Na wykresie pojawił się sygnał kupna zgodnie z metodą wydm giełdowych

2 kryterium

Cena kupna była niższa od 10 złotych.

Dlaczego przyjąłem to kryterium ?

Otóż uczyniłem tak dlatego, że Thomas Bulkowski na podstawie swoich badań doszedł do wniosku, że generalnie rzecz biorąc warto kupować raczej akcje spółek o niskiej cenie a nie o cenie wysokiej.

Mówiąc inaczej jeżeli mamy do wyboru akcje spółki A oraz akcje spółki B i w przypadku obu spółek pojawiły się na przykład analogiczne cechy (np. niski poziom wskaźnika C/WK ) to warto kupić akcje raczej tej spółki, której cena wynosi 3,24 zł. (akcje spółki A) a nie tej której cena wynosi 79,34 zł. (akcje spółki B)

O metodzie wydm giełdowych można przeczytać pod poniższym linkiem – wyjaśniam tam na czym ona polega

http://analizy-rynkowe.pl/na-czym-polega-metoda-wydm-gieldowych-i-ile-wynosi-procentowa-12-miesieczna-zmiana-kursu-akcji-po-pojawieniu-sie-sygnalu-kupna-zgodnie-z-metoda-wydm-gieldowych/

Otóż na podstawie swoich badań doszedłem do wniosku, że średnia 12-miesięczna zmiana kursu akcji spółki po pojawieniu się sygnału kupna zgodnie z metodą wydm giełdowych w grupie spółek wchodzących aktualnie w skład indeksu sWIG80 wynosiła dotychczas 29,7 %.

http://analizy-rynkowe.pl/srednia-12-miesieczna-zmiana-kursu-akcji-spolki-po-pojawieniu-sie-sygnalu-kupna-zgodnie-z-metoda-wydm-gieldowych-w-grupie-sp

Z kolei jeżeli cena akcji w momencie kupna była niższa od 10 złotych to średnia 12-miesięczna zmiana kursu akcji spółki po pojawieniu się sygnału kupna zgodnie z metodą wydm giełdowych w takiej podgrupie spółek wchodzących aktualnie w skład indeksu mWIG40 wynosiła dotychczas 49,2 %.

Poniżej znajduje się plik zawierający wszystkie takie przypadki, w których pojawiały się sygnały kupna zgodne z metodą wydm giełdowych dla akcji tych spółek, które aktualnie wchodzą w skład indeksu sWIG80 a cena kupna była niższa od 10 złotych.

WYDMY-GIELDOWE-sIG80-NISKA-CENA-KUPNA

Wniosek

Warto było kupować akcje takich spółek wchodzących aktualnie w skład indeksu sWIG80 , w przypadku których jednocześnie spełnione były 2 kryteria: 1 kryterium – na wykresie pojawił się sygnał kupna zgodnie z metodą wydm giełdowych oraz 2 kryterium – cena kupna była niższa od 10 złotych.

Sławomir Klusek, 28 grudnia 2020 roku

fcveb

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

18+