23-09-2020

Średnia 12-miesięczna zmiana kursu akcji spółki po pojawieniu się sygnału kupna zgodnie z metodą niedźwiedzi wyginających się w pałąk w grupie spółek wchodzących aktualnie w skład indeksu mWIG40 wynosiła dotychczas 77,1 %

Na początku dzisiejszych rozważań przypomnę na czym polega metoda niedźwiedzi wyginających się w pałąk.

Metoda ta generuje sygnały kupna, przy czym zakłada się, że pozycja zamykana jest po 12 miesiącach od momentu pojawienia się sygnału kupna.

Jak wyznacza się sygnały kupna ?

Aby na to pytanie odpowiedzieć należy najpierw na wykresie kursu akcji zaznaczyć 3 średnie. Każda z nich jest średnią ze 100 sesji.

Pierwsza średnia to średnia koloru różowego. Można ją wyznaczyć na przykład na stronie https://stooq.pl/.  Jest to średnia nazwana ta w języku angielskim ,,Times Series”. Nazywam ją średnią czasową – w uproszczeniu różową.

Druga średnia to średnia koloru błękitnego. Można ją także wyznaczyć na przykład na stronie https://stooq.pl/. Jest to średnia nazwana ta w języku angielskim ,,Traingular”. Nazywam ją średnią trygonalną  – w uproszczeniu błękitną.

Trzecia średnia to średnia koloru żółtego. Można ją także wyznaczyć na przykład na stronie https://stooq.pl/. . Jest to średnia nazwana ta w języku angielskim ,,Variable”. Nazywam ją średnią zmienną  – w uproszczeniu żółtą.

Dokładnie rzecz biorąc średnie te można wyrysować wchodząc na przykład do wykresu jakiejkolwiek spółki klikając napis ,,Wykres HTML5” znajdujący się po kliknięciu na jakąkolwiek spółkę

Tu znajduje się lista spółek:

https://stooq.pl/t/?i=513

Po kliknięciu na napis ,,Wykres HTML5” znajduje się dział w którym można przeprowadzić analizę techniczną spółki. W dziale ,,oscylatory” można wybrać ,,moving average” a następnie można zaznaczyć odpowiednie średnie (na przykład te oznaczone w języku angielskim jako ,,Times Series”, ,,Traingular” czy też ,,Variable”.

Tytułem przykładu popatrzmy na wykres kursu akcji spółki Echo Investment.

ECHO INVESTEMNT

ECHO

Kluczowy jest taki okres, w którym średnia różowa znajdowała się poniżej zarówno średniej błękitnej, jak również średniej żółtej a jednocześnie (to bardzo ważne !) najniższy poziom kursu w tym okresie był wyższy od najniższego poziomu średniej różowej w tym okresie.

Taki był na przykład okres od 11 czerwca 2008 roku do 24 marca 2009.

Jeżeli potem średnia różowa przebija od dołu średnią błękitną (a do tego doszło w dniu 25 marca 2009 roku roku co zaznaczyłem linią pionową koloru zielonego)  to w tym dniu (czyli w dniu 25 marca 2009 roku) pojawia się sygnał kupna zgodnie z metodą niedźwiedzi wyginających się w pałąk.

Postanowiłem sprawdzić ile wynosiła  średnia 12-miesięczna zmiana kursu akcji spółki po pojawieniu się sygnału kupna zgodnie z metodą niedźwiedzi wyginających się w pałąk w grupie spółek wchodzących aktualnie w skład indeksu mWIG40.

Okazało się, że wynosiła ona 77,1 %.

Oto plik z wynikami testu metody niedźwiedzi wyginających się w pałąk przeprowadzonego dla wszystkich spółek wchodzących aktualnie w skład indeksu mWIG40.

METODA-NIEDZWIEDZI-WYGINAJACYCH-SIE-W-PALAK-MWIG40

Warto przypomnieć, ze średnia 12-miesięczna zmiana kursu akcji spółki po pojawieniu się sygnału kupna zgodnie z metodą niedźwiedzi wyginających się w pałąk w grupie spółek wchodzących aktualnie w skład indeksu WIG20 wynosiła dotychczas 49,7 %.

Z kolei średnia 12-miesięczna zmiana kursu akcji spółki po pojawieniu się sygnału kupna zgodnie z metodą niedźwiedzi wyginających się w pałąk w grupie spółek tworzących próbę losową wynosiła dotychczas 32,4 %

http://analizy-rynkowe.pl/7-wrzesnia-2014-roku-dokonalem-pierwszego-wpisy-na-stronie-analizy-rynkowe-pl-dzis-napisze-o-tym-na-czym-polega-metoda-niedzwiedzi-wyginajacych-sie-w-palak/

Przyznam, że sam jestem zaskoczony pozytywnie tymi wynikami. Przecież nawet 32,4 % w skali rocznej to bardzo dużo.

Sławomir Kłusek, 23 września 2020 roku

fcveb

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

24+