27-12-2020

Średnia 12-miesięczna zmiana indeksu giełdowego po pojawieniu się sygnału kupna zgodnie z metodą wydm giełdowych w grupie indeksów giełdowych z Azji wynosiła dotychczas 14,7 %

W tym roku stworzyłem metodę wydm giełdowych.

Na czym ona polega ?

Na początku wybieramy 2 zwykłe średnie ruchome: jedną ze 100 sesji (o kolorze czerwonym) oraz drugą z 200 sesji (o kolorze niebieskim).

Tytułem przykładu popatrzmy na wykres indeks tajlandzkiego rynku akcji SET.

SET

SET

Popatrzmy w którym momencie średnia ze 100 sesji kształtowała się na najwyższym poziomie (osiągnęła szczyt wydmy giełdowej) w okresie pomiędzy następującym najpierw przebiciem średniej z 200 sesji przez średnią ze 100 sesji od dołu (moment 1) a następującym potem przebiciem średniej z 200 sesji przez średnią ze 100 sesji od góry (moment 2).

Był to tak zwany szczyt wydmy giełdowej.

Moment 1 pojawił się w dniu 13 marca 1992 roku a moment 2 w dniu 3 września 1992 roku.

Szczyt wydmy giełdowej pojawił się w dniu 28 maja 1992 roku.

Mamy więc tutaj 3 momenty: moment 1, szczyt wydmy giełdowej oraz moment 2.

Teraz popatrzmy w którym momencie kurs przebił od dołu poziom szczytu wydmy giełdowej.

Do tego przebicia doszło w dniu 9 września 1992 roku.

Okres pomiędzy momentem 1 a momentem 2 nazywam wydmą giełdową a następujący potem pierwszy moment przebicia od dołu poziomu szczytu wydmy giełdowej sygnałem kupna.

Sygnał kupna oznaczyłem linią pionową koloru zielonego.

Przetestowałem metodę wydm giełdowych na grupie 14 indeksów giełdowych z Azji. Sprawdziłem ile wynosiła średnia 12-miesięczna procentowa zmiana indeksu giełdowego po pojawieniu się sygnału kupna.

Średnia ta była dodatnia i wyniosła 14,7 %. 

W poniższym pliku przedstawiłem zestawienie dat kupna i cen kupna (w dniu pojawienia się sygnału kupna zgodnie z metodą wydm giełdowych) oraz dat sprzedaży i cen sprzedaży (następujących 12 miesięcy po pojawieniu się sygnału kupna).

WYDMY-GIELDOWE-AZJA

Sławomir Kłusek, 27 grudnia 2020 roku

fcveb

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

19+