06-12-2021

Istnieje pewna prawidłowość sezonowa, która powoduje, że bardzo prawdopodobne jest przebicie przez indeks S&P 500 historycznego szczytu w grudniu 2021 roku lub styczniu 2022 roku

Na przestrzeni ostatnich 30 lat, czyli w latach 1991-2020 mieliśmy do czynienia z bardzo ciekawym zjawiskiem.

Chcąc przedstawić jego istotę na początku należy wyodrębnić 2 okresy: okres A oraz B. Okres A to jakiś konkretny miesiąc. Powiedzmy, że jest to miesiąc M. Okres B to okres obejmujący miesiąc M+1 oraz miesiąc M+2.

Załóżmy, że chcę rozpatrzyć takie przypadki, w którym okres A to listopad danego roku a okres B to okres obejmujące grudzień tego roku oraz styczeń roku następnego.

Zauważyłem, że pomiędzy minimalnym poziomem z okresu A (obejmującego listopad danego roku) oraz maksymalny poziom z okresu B (obejmującego grudzień danego roku oraz styczeń roku następnego) występowała zwyżka indeksu S&P 50 o co najmniej 4,20 %.

W poniższej tabeli przedstawiłem zmianę indeksu S&P 500 w poszczególnych przypadkach pomiędzy minimalnym poziomem  z okresu A a maksymalnym poziomem z okresu B.

SP500-OBLICZENIA-1991-2021

W 2021 roku w listopadzie minimalny poziom indeksu S&P 500 ukształtował się na poziomie 4 567,0 pkt.

Był to więc minimalny poziom tego indeksu w okresie A.

Gdyby zgodnie z prawidłowościami sezonowymi indeks S&P 500 miał urosnąć do maksymalnego poziomu w okresie B (obejmującego grudzień 2021 roku oraz styczeń 20222 roku) o co najmniej 4,20 % to wówczas wzrósłby do 4 758,81 pkt.

Gdyby do tego doszło to indeks S&P 500 przebiłby swój szczyt historyczny, który obecnie wynosi  4701,70 pkt i został ustanowiony w dniu 8 listopada 2021 roku.

S&P 500

SP500

Można spodziewać się, że kolejna fala zwyżki indeksu S&P 500 powinna również doprowadzić do zwyżek indeksów rynków akcji  w innych krajach.

Bardzo realne jest więc także i to, że na wysoce prawdopodobnej zwyżce indeksu S& 500 powinien zyskać także Warszawski Indeks Giełdowy.

Sławomir Kłusek, 6 grudnia 2021 roku

fbt

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

17+