19-02-2017

Soho Development zapowiada skup akcji własnych

,,Wykres do przemyślenia”

23 sierpnia 2016 roku w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” została umieszczona spółka Soho Development. Kurs akcji tej spółki deweloperskiej wybił się z formacji podwójnego dna. Formacja ta jeszcze się nie wypełniła. Co ciekawe kilka dni przed wprowadzeniem tej spółki do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” zaprezentowana została pewna informacja.

Ciekawa myśl Marka Belki o branży deweloperskiej

Okazało się oto, że były prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka  dołączył do zespołu Echo Polska Properties, spółki będącej własnością Echo Investment oraz południowoafrykańskiego funduszu Redefine Properties. Spółka Echo Investment jest reprezentantem branży deweloperskiej. Co ciekawe Marek Belka powiedział: ,,to obecnie sektor o największym potencjale wzrostu, co zresztą potwierdzają liczne wskaźniki ekonomiczne”.

http://www.rp.pl/Polityka/308119941-Prof-Marek-Belka-znalazl-nowa-prace.html

Formacja podwójnego dna

Warto zauważyć, że kurs akcji spółki Soho Development wybijając się z formacji podwójnego dna stanął przed szansą na wzrosty do 2 złotych i 57 groszy. Oczywiście wzrosty te nie są pewne, ale uważam, że generalnie dość prawdopodobne.

SOHO DEVELOPMENT 

SOHO

Układ średnich ruchomych 

Należy bowiem podkreślić, że układ zwykłych średnich ruchomych jest bowiem typowy dla hossy. Najniżej znajduje się średnie z 1000 sesji, nieco wyżej średnia z 500 sesji a najwyżej średnia z 200 sesji. Generalnie zakłada się, że świadczy to o tym, że mamy do czynienia z trendem wzrostowym.

SOHO DEVELOPMENT 

SOHO-BIS

Kontynuacja trendu jest bardziej prawdopodobna, niż jego zmiana. W związku z powyższym szanse na wzrost kursu akcji spółki Soho Development są stosunkowo duże.

Fundamenty

Warto zauważyć, że z projektów uchwał na NWZ zwołanego na 22 marca wynika, że  Soho Development chce skupić do 7.565.789 akcji własnych w celu umorzenia po 3,04 zł za 1 akcje.

Ponadto okazało się, że Soho Factory, spółka zależna Soho Development sprzeda nieruchomość przy ul. Mińskiej 25 w Warszawie na rzecz Rent Factory za 28,3 mln zł brutto. Spółka Soho Factory oczekuje dodatniego wyniku na sprzedaży nieruchomości o wartości nie mniejszej niż 6,5 mln zł.

Nie jest wykluczone, że to właśnie te informacje fundamentalne mogą leżeć u podstaw ożywienia popyt na akcje spółki Soho Development.

https://stooq.pl/n/?f=1160957&search=soho+development

https://stooq.pl/n/?f=1160952&search=soho+development

Sławomir Kłusek, 20 lutego 2017 roku

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności  za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl

0