20-11-2017

Skrajny pesymizm stwarza szansę na nadejście silnych wzrostów indeksu sWIG80 !

W każdy czwartek publikowane są wyniki sondażu przeprowadzanego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

W publikowanej ankiecie zadawane jest pytanie: jak zachowają się ceny polskich akcji w okresie najbliższych 6 miesięcy.

Można wybrać jedną z 3 odpowiedzi: ,,wzrosną”, ,,spadną”, ,,nie zmienią się”. Mówiąc inaczej uczestnicy ankiety pytani są o to, czy na giełdzie warszawskiej panować będzie trend wzrostowy, spadkowy czy też boczny.

Zgodnie z zasadami psychologii wzrosty zaczynają si w momencie, gdy mało kto wierzy w ich nadejście.

Z tego typu pesymizmem mamy do czynienia także  obecnie. Z najnowszych danych wynikach, że odsetek ,,byków” (czyli osób, które uważają, że na przestrzeni najbliższych 6 miesięcy panować będzie trend wzrostowy) jest niższy od odsetka ,,niedźwiedzi” o 31,1 punktu procentowego.

To przejaw bardzo dużego pesymizmu. Na wykresie indeksu małych spółek sWIG80 zaznaczyłem momenty, w których panował bardzo silny pesymizm, czyli (tak to definiuję) odsetek ,,byków” był niższy od odsetka ,,niedźwiedzi” o ponad 15 punktów procentowych.

SWIG80

SWIG80

Można zauważyć, że pojawienie się tego typu zjawiska było zwiastunem nadejścia hossy w przypadku indeksu sWIG80.

Były to więc bardzo dobre momenty do kupna akcji z indeksu małych spółek sWIG80.

Sławomir Kłusek, 20 listopada 2017 roku

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl

0