28-07-2015

Siła względna S&P500/RTS – co z niej może wynikać w perspektywie średnio- a nawet długoterminowej ?

Wczoraj pisałem o indeksie SP 500, obejmującym 500 największych spółek, których akcje notowane są na giełdzie nowojorskiej.

Dziś wrócę do tego tematu w innym jednak kontekście.

W tym celu chciałbym zaprezentować wykres siły względnej S&P 500/RTS pokazujący dla każdej sesji pewną liczbę będącą wynikiem dzielenia poziomu S&P 500 przez rosyjski indeks RTS.

S&P 500/RTS

SP500-RTS

Patrząc na ten wykres w horyzoncie bardzo długoterminowym można zauważyć, że doszło na nim do wybicia z ogromnej formacji podwójnego dna.

Dlaczego o tym wspominam ?

Powodów może być wiele. Wymienię kilka.

1.Z wykresu wynika, że formacja podwójnego dna się jeszcze nie wypełniła (i z tego powodu jest szczególnie interesując). Można więc oczekiwać wzrostów owej siły względnej. Podstawowy ,,zadaniem” formacji podwójnego dna jest bowiem jej wypełnienie, co w przypadku tej formacji oznacza wzrost. Analiza wykresu można pomóc spróbować odpowiedzieć na pytanie: ,,który indeks (S&P 500) może w perspektywie średnio- lub nawet długoterminowej zachowywać się lepiej: indeks S&P 500 czy też RTS

?. Celowo używam sformułowania ,,można pomóc spróbować odpowiedzieć na pytanie”, aby wyraźnie zaznaczyć, że dokonywanie wszelkich prognoz jest bardzo trudne i przewidując przyszłość można się bardzo pomylić. Tym niemniej można ogólnie chyba powiedzieć, że po wybiciu z formacji podwójnego dna można spodziewać się raczej wzrostów niż spadków owej siły względnej, czyli raczej lepszego zachowania amerykańskiego indeksu S&P 500, niż rosyjskiego indeksu RTS.

2.Analiza techniczna (moim zdaniem) może być przydatna nie tylko w dokonywaniu prognoz krótkoterminowych, ale także średnio- i długoterminowych. Nie ma bowiem chyba jakiegoś powodu aby zakładać, że tylko ,,mała” formacja podwójnego dna się wypełni a średnia czy duża a nawet ogromna to już nie….

Na koniec: czym jest perspektywa krótkoterminowa, średnioterminowa oraz długoterminowa.

Odpowiem w ten sposób: pojęcia te mogą być różnie rozumiane. Osobiście przez perspektywę krótkoterminową rozumiem okres do 1 miesiąca, przez perspektywę średnioterminową – okres od 1 miesiąca i 1 dnia do 1 roku a przez perspektywę długoterminową okres od 1 roku i 1 dnia do …nieskończoności :)

Osobom zainteresowanym na tematyką ,,siły względnej” polecam lekturę artykułu ,,Czym jest tajemnicza ,,siła względna” ?”, który (na portalu forexowym http://comparic.pl/

Moje niektóre teksty ze strony http://analizy-rynkowe.pl/ wraz z podaniem źródła ich pochodzenie są za moja zgodą przedrukowywane na portalu http://comparic.pl/, dzięki uprzejmości i własnej , że tak powiem oddolnej inicjatywie redaktora Łukasza Nowackiego z portalu http://comparic.pl/.

http://comparic.pl/czym-jest-tajemnicza-sila-wzgledna/

http://comparic.pl/?s=S%C5%82awomir+K%C5%82usek

Piszę o tym między innymi dlatego, że zachęcam Państwa do korzystanie z różnych analiz i poddawania ich własnej refleksji.

Sławomir Kłusek, 28 lipca 2015 roku

0