13-06-2021

Czyżby zbliżał się czas szczególnie korzystny dla akcji spółek, w przypadku których pojawił się w tym roku sygnał pytona giełdowego Ważydrąga ?

Na stronie internetowej https://stooq.pl/ publikowane są dane o poziomie indeksu cenowego obejmującego wszystkie spółki, których akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Indeks ten charakteryzuje się tym, że udział każdej ze spółek w tym indeksie jest taki sam. Z tego powodu, jeżeli chcemy obliczyć jaka była procentowa zmiana tego indeksu w danym dniu to po prostu obliczamy średnią procentową zmianę kursu akcji w gronie tych wszystkich spółek.

Teraz poczynię bardzo ważną uwagę praktyczną – z uwagi na charakter indeksu dzieje się tak, że wzrosty indeksu pokazują zazwyczaj to, że rosną zazwyczaj najmocniej kursu akcji spółek najmniejszych, które jak uczy doświadczenie najsilniej się wahają.

Z kolei jeżeli dochodzi do spadku tego indeksu to akcje tych najmniejszych spółek najsilniej spadają. Postanowiłem narysować siłę względną indeksu cenowego polskich akcji giełdowych (tak nazwę roboczo ten indeks) do Warszawskiego Indeksu Giełdowego. Wykres siły względnej nazwę skrótowo IC-GPW/WIG. Uwaga – ponieważ wykres IC-GPW zawiera tylko spółki, których akcje notowane są na giełdzie warszawskiej, nie ma w nim akcji spółek notowanych na rynku New Connect.

Tutaj można znaleźć dane o indeksie IC-GPW

https://stooq.pl/q/g/?s=^_plws

Teraz przejdźmy do analizy. Przede wszystkim warto zauważyć, że na wykresie siły względnej IC-GPW/WIG doszło do wybicia z formacji nietypowego podwójnego dna.

IC-GPW/WIG 

IC-GPW-WIG-1

Po drugie: układ średnich ruchomych jest typowy dla hossy.

IC-GPW/WIG 

IC-GPW-WIG-2

Po trzecie. Po wybiciu z formacji pojawiła się korekta spadkowa, która zakończyła się na poziomie wsparcia, które było kiedyś oporem.

IC-GPW/WIG 

IC-GPW-WIG-3

Po czwarte. Ostatnie spadki doprowadziły do tego, że oscylator stochastyczny doszedł do strefy wyprzedania. Pojawiła się formacja harami, która jak uczy doświadczenie, gdy pojawia się w takim układzie technicznym stanowi sygnał kupna.

IC-GPW/WIG 

IC-GPW-WIG-4

Podsumowując należy stwierdzić, że pojawia się realna szans na rozpoczęcie fali zwyżek siły względnej IC-GPW/WIG.

Oznacza to, że prawdopodobnie wkraczamy w okres, w którym najsilniejsze powinny być akcje najmniejszych spółek.

Nie wykluczam, że do tych najsilniejszych akcji należeć będą także akcje w przypadku których pojawiły się sygnały pytona giełdowego Wążydraga.

Są to bowiem prawie wyłącznie akcje spółek bardzo małych.

Oto lista spółek wytypowanych przez pytona giełdowego Ważydrąga.

PYTON-11-06-2021

Oto opis istoty sygnałów pytona giełdowego Ważydrąga

http://analizy-rynkowe.pl/pyton/

Sławomir Kłusek, 13 czerwca 2021 roku

fbt

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

17+