14-10-2016

Siła kursu akcji mBanku budzi uznanie

mBank został wprowadzony do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” w dniu 15 lutego 2016 roku. Od tego momentu kurs akcji tego banku zachował się lepiej od indeksu WIG20, w skład którego mBank wchodzi. Bank ten jest instytucją finansową charakteryzująca się stosunkowo wysokim udziałem kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich w strukturze portfela kredytowego.

Być może także i z tego powodu rekomendacje wydawane przez biura maklerskie w odniesieniu do kursu akcji mBanku nie były zbyt pozytywne. Przykładowo opierając się na danych zbieranych przez portal bankier.pl można zauważyć, że spośród ostatnich 15 rekomendacji ani jedna nie miała charakteru rekomendacji kupna lub rekomendacji akumulacji.

http://www.bankier.pl/gielda/rekomendacje?symbol_char=&symbol=31&instytucja=0&zmiana=all&charakter=0&poziom=0&od=2015-10-15&do=2016-10-14

Były to wyłącznie rekomendacje typu ,,trzymaj”, ,,neutralnie”, ,,sprzedaj”, ,,redukuj” czy też ,,sprzedaj”. Pomimo to kurs akcji analizowanego banku zachowuje się stosunkowo mocno. Kurs wybił się z formacji podwójnego dna, co zapowiada wzrosty.

Wprawdzie po wybiciu z formacji kurs doświadczał korekty spadkowej, która dotarła do wnętrza formacji, ale wydaje się, że nie jest to niczym w sumie jeszcze niepokojącym. Zdarza się czasami, że pod wpływem korekty spadkowej kurs akcji po wybiciu z formacji podwójnego dna kończy spadkową korektę we wnętrzu formacji, z której się wybił.

Warto przypomnieć, że gdyby wspomniana formacja podwójnego dna miała się wypełnić kurs akcji spółki mBank powinien wzrosnąć do 425 złotych i 60 groszy. Jestem ciekawe, kiedy pojawi się pierwsza od dłuższego czasu rekomendacja kupna dla akcji mBanku i czym będzie umotywowana z fundamentalnego punktu widzenia.

MBANK

mbank

W każdym razie można powiedzieć, że skoro kurs w ostatnich miesiącach zachowywał się stosunkowo mocno na tle indeksu WIG20 pomimo braku jakiejkolwiek rekomendacji typu ,,kupuj” lub ,,akumuluj” wśród 15 ostatnio opublikowanych rekomendacji to można potraktować to jako dowód bardzo dużej siły kursu akcji analizowanego banku.

Co ciekawe na wykresie siły względnej mBank/WIG20 stworzonym w oparciu o dane tygodniowe mamy do czynienia z bardzo ciekawą sytuacją.

MBANK/WIG20

mbank-wig20

Oto w sytuacji, gdy zaznaczona kolorem żółtym średnia ruchoma ze 100 tygodni zmienia bieg na rosnący oscylator stochastyczny doszedł do strefy wyprzedania. Do mocny pro-wzrostowy sygnał.

Sławomir Kłusek, 14 października 2016 roku

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl

0