28-03-2021

Najlepszym miesiącem w roku dla posiadaczy polskich akcji jest …kwiecień ! Prawidłowość ta dotyczy zarówno indeksu WIG20, jak również sWIG80

Zbliża się kwiecień. Z danych statystycznych z okresu obejmującego lata od 1995 do 2020 roku wynika, że kwiecień jest najlepszym miesiącem dla posiadaczy akcji zarówno w przypadku indeksu WIG20, jak również indeksu sWIG80.

Ta prawidłowość sezonowa ma swój aspekt międzynarodowy, gdyż kwiecień był w przytaczanym okresie najlepszym miesiącem w roku także na przykład w Niemczech w odniesieniu do indeksu DAX a w przypadku amerykańskiego indeksu S&P500 oraz japońskiego indeksu NIKKEI225 zajmował pod względem stopy zwrotu 2 miejsce w roku za listopadem.

Oto plik z wynikami obliczeń dla okresu 1995-2020

SEZONOWOSC

Sławomir Kłusek, 28 marca 2021 roku

fbt

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

11+