31-01-2022

Czy pojawienie się odsetka ,,niedźwiedzi” w ankiecie amerykańskiego Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych z 26 stycznia 2022 roku wyższego od 50 procent można traktować jak sygnał kupna ?

W najnowszym odczycie amerykańskiego Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, ankietowani jak zwykle odpowiadali na to pytanie o to, co jak zachowywać się będą akcje amerykańskie w okresie kolejnych 6 miesięcy.

Tym razem odsetek ,,niedźwiedzi”, czyli osób, które spodziewają się spadków cen akcji w tym okresie przekroczył 50 % i wyniósł 52,9 %. Był więc wysoki.

https://www.aaii.com/sentimentsurvey

Generalnie zakłada się, że stosunkowo duży odsetek pesymistów, czyli ,,niedźwiedzi” stanowi zapowiedź zwyżki cen akcji zgodnie z zasadą ,,kupuj pesymizm”.

Postanowiłem sprawdzić, ile wynosiła średnia zmiana indeksu S&P 500 w okresie kolejnego tygodnia, 2 tygodni, 3 tygodni, 4 tygodni, 5 tygodni, 6 tygodni, 7 tygodni, 8 tygodni, 9 tygodni oraz 10 tygodni po pojawienie się takiego odczytu w którym odsetek ,,niedźwiedzi” był wyższy od 50 %.

Oto tabela w PDF

SENTYMENT-1

Następnie sprawdziłem, ile wynoszą analogiczne obliczenia dla takich odczytów sprowadzających się do pojawienia się odsetka ,,niedźwiedzi” wyższego od 50 % ale tylko w odniesieniu do okresu obejmującego okres od listopada danego roku do kwietnia roku następnego.

Wyniki w tabeli także w PDF

SENTYMENT-2

Z kolei następnie sprawdziłem, ile wynoszą analogiczne obliczenia dla takich odczytów sprowadzających się do pojawienia się odsetka ,,niedźwiedzi” wyższego od 50 % ale tylko w odniesieniu do okresu obejmującego okres od maja do października danego roku.

Te wyliczenia przedstawiłem także w pliku PDF.

SENTYMENT-3

Wniosek z tego wszystkiego jest taki, że pojawienie się odczytu w którym odsetek ,,niedźwiedzi” jest wyższy od 50 % może być traktowany jako sygnał kupna w odniesieniu do akcji z indeksu S&P 500 wówczas, gdy sygnał ten pojawia się w okresie od listopada danego roku do kwietnia roku następnego.

Ogólnie rzecz biorąc przyjmuje się, że na rynkach akcji średnio rzecz biorąc okres obejmujący miesiące od listopada danego roku od kwietnia roku następnego jest dla posiadaczy akcji stosunkowo korzystny a okres obejmujący miesiące od maja do października danego roku stosunkowo niekorzystny i być może z tego wynika wniosek.

S&P500

sp500-sentyment-2022

26 stycznia 2022 roku poziom indeksu S&P 500 wyniósł 4 349,93 pkt.Dzień ten zaznaczyłem zieloną pionową linią.

Sławomir Kłusek, 31 stycznia 2022 roku

fbt

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

8+