31-12-2014

Rubryka ,,Wykres do przemyślenia” w 2014 roku – podsumowanie: Stalprodukt, Capital Partners oraz Rafako na podium !

Podstawową rubryką analityczną na tej stronie jest rubryka ,,Wykres do przemyślenia”, w której prezentowane są wykresy tych przykładowych akcji spółek, które już wybiły się z  formacji podwójnego dna, która traktowana jest w teorii analizy technicznej jako formacja zmiany trendu spadkowego na wzrostowy.

Kryterium pojawienia się wykresu akcji danej spółki w tej rubryce jest więc wybicie z formacji podwójnego dna. Uważam tą formację za szczególnie cenną z punktu widzenia analizy zmian trendu spadkowego na wzrostowy. Można zauważyć, że formacja ta może kształtować się w bardzo różnym horyzoncie czasowym, przez kilka minut, godzin, dni, tygodni, miesięcy a nawet lat.

Ogólnym ,,zadaniem” formacji podwójnego dna jest doprowadzenie do wzrostów kursów akcji. Czasami do tego dochodzi, czasami nie.

Wybicie z formacji podwójnego dna to jakby sygnał zwiastujący przejście z fazy spokojnej, leniwej do fazy powiedzmy dynamicznej, mocnej, ostrej.

Przypominają mi się w tym miejscu słowa wypowiedziane przez mistrza rynków finansowych, naszego rodaka z Kanady Edwarda Twardusa, który w wywiadzie zamieszczonym w książce ,,Wielka gra” z 1994 roku mówi, że kupuje dany instrument finansowy wówczas, gdy na wykresie tak jakby zebrała się energia i pojawia się gotowość do swoistego wybuchu.

Zdarza się, że po wybiciu z formacji podwójnego dna dochodzi do załamania. Tak jakby atak popytu był nieprzygotowany, zebrana została (używając sformułowania Edwarda Twardusa) niedostateczna energia.

Rubryka ,,Wykres do przemyślenia” prowadzona jest od 8 września 2014 roku.

Dotychczas w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” umieszczonych zostało 20 spółek

W pliku postanowiłem przedstawić (wyłącznie w celach informacyjnych) szczegółowego podsumowanie funkcjonowania rubryki ,,Wykres do przemyślenia”

Plik ten można pobrać tutaj:

WYKRES-DO-PRZEMYSLENIA-PODSUMOWANIE

Szczególnie ważne znaczenie mają tabele  na str. 24 oraz str. 25.

Dla każdej z 20 spółek obliczona została m.in stopa zwrotu z akcji, czyli procentowa zmiana kursu akcji w okresie pomiędzy datą ostatniej sesji przed dniem umieszczenia spółki w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” a dniem 30 grudnia 2014 roku.

Na podstawie kryterium stopy zwrotu stworzony został ranking na str.25.

Z powyższego rankingu wynika, że z punktu widzenia stopy zwrotu z akcji trzem najlepszymi spółkami były:

Stalprodukt

Capital Partners

Rafako

Można powiedzieć, że spółki te zajęły trzy miejsca medalowe

Warto zauważyć, że spośród 20 spółek, których akcje zakwalifikowane zostały do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” kursy akcji 13 spółek od momentu owego zakwalifikowania do tej rubryki do dnia 30 grudnia 2014 roku zachowywały się lepiej od indeksu WIG20, a 7 gorzej.

Jak będzie dalej ? czas pokaże.

Powyższe zestawienia w pliku sporządzone zostało wyłącznie w celach informacyjnych. Wszelkie opinie prezentowane na stronie http://analizy-rynkowe.pl/ stanowią wyłącznie wyraz osobistych opinii autora.

Treści zawarte na stronie internetowej http://analizy-rynkowe.pl/ nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).

Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej http://analizy-rynkowe.pl/

Sławomir Kłusek, 31 grudnia 2014 roku

0