06-08-2015

Rubryka ,,Wykres do przemyślenia” a dzisiejsze zachowanie indeksu WIG20

Dziś WIG 20 spadł o 2,8 %. Samo to w sobie powoduje, że sesja dzisiejsza przyniosła sporo okazji do przemyślenia.

Po pierwsze okazało się, że kursy 29 z 32 spółek, które dotychczas znalazły się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” zachowały się lepiej od indeksu WIG20.

Z tego co pamiętam było tak chyba zawsze, lub prawie zawsze podczas sesji, w których dochodziło do silnego spadku indeksu WIG20.

Okazywało się wówczas, że kursy większości spółek, które dotychczas (wedle stanu na dzień danej sesji) znalazły się dotychczas w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” zachowały się lepiej od indeksu WIG20.

W spółkach z tej rubryki musi więc ,,drzemać” jakaś ,,moc”, jakaś ,,siła”. Jaka to ,,moc” ? jaka ,,siła” ?

Intuicyjnie śmiem twierdzić, że wynika to z istoty kryterium kwalifikacyjnego do tej rubryki. Otóż kryterium tym jest wybicia z formacji podwójnego dna.

Formacja podwójnego dna ma duże znaczenie. Jest jakby swoistym ,,momentem zwrotnym”.

Dlaczego jest ona owym ,,momentem zwrotnym” ? Mówiąc krótko dlatego, że formacja podwójnego dna jest formacją zmiany trendu ze spadkowego na wzrostowy.

To prosty, ale ważny argument. Prostota jest zaletę.

Przyznam jednakże, że w toku swej dotychczasowej pracy na rzecz strony http://analizy-rynkowe.pl/ coraz bardziej dostrzegam, że także ,,moc” formacji podwójnego dna można jeszcze czymś ,,wzmocnić”.

Jestem przekonany, że sporo Czytelników tej strony wie dobrze, że nie zawsze po znalezieniu się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” kurs akcji rósł. Nie zawsze.

Zastanawia mnie następujący problem: co powoduje, że czasem po wybiciu z formacji podwójnego dna kurs rośnie, a czasem nie…

Refleksja nad tymi czynnikami będzie dla mnie ważna. Przyznam, że nie jest to problem dla mnie łatwy. Będzie to wymagało ode mnie dalszych przemyśleń.

Sławomir Kłusek, 6 sierpnia 2015 roku

0