13-05-2016

RTS/S&P500 – ryzyko powrotu do długoterminowego trendu zniżkowego

Doświadczenie uczy, że zachowanie indeksów rynków wschodzących powiązane jest dość silnie z zachowaniem cen surowców.

Pamiętam, że na przykład indeks rosyjskiego rynku akcji RTS doświadcza spadków, wówczas, gdy ceny surowców spadają a rośnie, gdy ceny owych surowców zwyżkują.

Warto zwrócić także uwagę na wykres siły względnej RTS/S&P500. Na wykresie tym doszło do wybicia z formacji podwójnego szczytu.

Formacja ta jeszcze nie wypełniła się. W okresie od końca stycznia na wykresie siły względnej RTS/S&P500 doszło do zwyżek, czyli indeks RTS zachowywał się lepiej, niż indeks S&P500.

RTS/S&P500

RTS-USA

Odnoszę jednak wrażenie, że owa wzrostowa korekta się kończy. Skoro tak to można by się teraz spodziewać powrotu do spadków, czyli do gorszego zachowania indeksu RTS, niż indeksu S&P500.

Jeżeli faktycznie taki scenariusz się pojawi to będzie można oczekiwać ogólnie być może gorszego zachowania indeksów wschodzących rynków akcji.

Nie wykluczone, że towarzyszyć będzie temu spadek cen surowców.

Sławomir Kłusek, 13 maja 2016 roku

Treści zawarte na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl0

0