09-05-2016

Rozpoczynam kolejną ankietę, tym razem pod tytułem: ,,Kurs akcji, której z wymienionych 4 spółek produkujących materiały budowlane zachowa się najlepiej w okresie od 6 maja do końca 2016 roku ?” (Ceramika Nowa Gala, Izolacja, Mercor, Ropczyce). Zapraszam do głosowania. Dziękuję za każdy głos !

Zakończyła się dwudziesta ankieta przeprowadzona na stronie http://analizy-rynkowe.pl/.

W ankiecie tej postawiłem pytanie: ,,Kurs akcji, której z wymienionych 3 spółek deweloperskich zachowa się najlepiej w okresie od 31 marca do końca 2016 roku ?”.

Spółkami tymi były: Alta, LC Corp oraz Polnord

Najwięcej głosów (45 %) uzyskała spółka LC Corp.

Drugie miejsce uzyskała spółka Polnord zdobywając 38 % głosów

17 % głosów uzyskała spółka Alta.

W glosowaniu oddano 60 głosów.

Dziś rozpoczynam kolejną ankietę. Pytanie w tej ankiecie brzmi:  ,,Kurs akcji, której z wymienionych 4 spółek produkujących materiały budowlane zachowa się najlepiej w okresie od 6 maja do końca 2016 roku ?”.

Spółkami tymi są:

Ceramika Nowa Gala

Izolacja

Mercor

Ropczyce

Można głosować tylko na 1 spółkę.

Zapraszam do glosowania.

Dziękuję za każdy głos !

Dlaczego w ogóle takie pytanie ?

Otóż wszystkie 4 wyżej wymienione spółki umieszczone zostały w przeszłości w rubryce ,,Wykres do przemyślenia”

http://analizy-rynkowe.pl/wykres-do-przemyslenia-ceramika-nowa-gala/

http://analizy-rynkowe.pl/wykres-do-przemyslenia-izolacja/

http://analizy-rynkowe.pl/wykres-do-przemyslenia-mercor/

http://analizy-rynkowe.pl/wykres-do-przemyslenia-ropczyce/

Wszystkie wymienione spółki wchodzą w skład indeksu branży materiałów budowlanych obliczanego przez portal http://stooq.pl/.

Oto skład tego indeksu

http://stooq.pl/q/i/?s=p_mbu&o=4&i

Uwaga ! – ankieta potrwa do końca maja 2016 roku !

Strona internetowa http://analizy-rynkowe.pl/ prowadzona jest od września 2014 roku. Od czasu do czasu umieszczam wybrane spółki w rubryce ,,Wykres do przemyślenia”. Umieszczane są tam te przykładowe spółki, których kurs wybił się z formacji podwójnego dna. Formacja podwójnego dna ma 2 ,,zadania”.

Podstawowym, minimalnym ,,zadaniem” tej formacji jest jej wypełnienie. Drugim ,,zadaniem” tej formacji jest doprowadzenie do zmiany trendu ze spadkowego na wzrostowy.

Sławomir Kłusek, 9 maja 2016 roku

Treści zawarte na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl

0