02-10-2017

Rozpoczynam kolejną ankietę, tym razem pod tytułem: ,,Kurs akcji, której z 5 wymienionych spółek zachowa się najlepiej w okresie od 29 września do końca 2017 roku ?” (Alior Bank, Boryszew, Enea, Idea Bank, Tauron Polska Energia). Zapraszam do głosowania. Dziękuję za każdy głos !

WYNIKI OSTATNIEJ ANKIETY

Zakończyła się dwudziesta piąta ankieta przeprowadzona na stronie http://analizy-rynkowe.pl/. W ankiecie tej postawiłem pytanie: ,,Kurs akcji, której z wymienionych spółek zachowa się najlepiej w okresie od 3 listopada 2016 roku do 3 listopada 2017 roku?”. Spółkami tymi były: Enea, Lotos oraz PKO BP.

Opinie Czytelników były bardzo podzielone. Wygrał bank PKOBP otrzymując 36 % głosów. Lotos zdobył 34 % głosów a Enea 30 % głosów.

NOWA ANKIETA

Dziś rozpoczynam kolejną ankietę. Pytanie w tej ankiecie brzmi:  ,,Kurs akcji, której z wymienionych spółek zachowa się najlepiej w okresie od 29 września do końca 2017 roku ?”. Spółkami tymi są: Alior Bank, Boryszew, Enea, Idea Bank oraz Tauron Polska Energia. Ta ,,piątka” to grupa 5 spółek wprowadzonych ostatnio do rubryki ,,Wykres do przemyślenia”.

Z przeprowadzonym przeze mnie badań wynika, że na podstawie informacji o funkcjonowaniu rubryki ,,Wykres do przemyślenia” według stanu wiedzy na koniec danego kwartału można było wybrać grupę 5 spółek, których średnia zmiana kursu w kwartale następnym była znacząco wyższa od procentowej zmiany indeksu WIG20. Tak było dotychczas. Czy tak będzie także w przyszłości. Tego nie wiemy. Czas pokaże !

http://analizy-rynkowe.pl/nowy-miesiac-nowy-kwartal-nowy-portfel-nowe-szanse-nowe-mozliwosci/

UWAGA – STWORZYŁEM INDEKS CENOWY PORTFEL4KW2017 !

Stworzyłem indeks cenowy Portfel4kw2017 , w skład którego wchodzi obecnie 5 wyżej wymienionych spółek. Indeks cenowy to taki tym indeksu, w przypadku którego udziały poszczególnych spółek są takie same. Ponadto początkowy stan indeksu to 100.Najdłuzej notowaną spółką był Boryszew. Przez dłuższy czas był on więc jedynym składnikiem owego indeksu Portfel4kw2017– swoistego portfela. Potem stopniowo pojawiały się nowe spółki – Enea, Tauron PE, Alior Bank a potem Idea Bank.

Popatrzymy na wykres wspomnianego indeksu cenowego Portfel4kw2017. Po pierwsze warto zauważyć, że układ średnich ruchomych jest w przypadku tego indeksu typowy dla hossy.

PORTFEL4KW2017

PORTFEL4KW2017

Po drugie z bardzo ciekawą sytuacją mamy do czynienia w przypadku wykresu siły względnej tego indeksu Portfel4kw2017 do indeksu WIG20 stworzonym w oparciu o dane tygodniowe.

PORTFEL4KW2017/WIG20

PORTFEL4KW2017-WIG20

Oscylator stochastyczny doszedł do strefy wyprzedania a na wykresie pojawiła się formacja objęcia hossy. Stwarza to szansę na lepsze zachowanie kursów akcji wchodzących w skład indeksu Portfel4kw2017, niż indeksu WIG20.

PORTFEL4KW2017/WIG20 

PORTFEL4KW2017-WIG20-BIS

Zachęcam do głosowania ! – głosowanie zakończy się w dniu 31 października 2017 roku.

Sławomir Kłusek, 2 października 2017 roku

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności  za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

1+