03-11-2016

Rozpoczynam kolejną ankietę, tym razem pod tytułem: ,,Kurs akcji, której z 3 wymienionych spółek zachowa się najlepiej w okresie od 3 listopada 2016 roku do 3 listopada 2017 roku ?” (Enea, Lotos, PKO BP). Zapraszam do głosowania. Dziękuję za każdy głos !

WYNIKI OSTATNIEJ ANKIETY

Zakończyła się dwudziesta czwarta ankieta przeprowadzona na stronie http://analizy-rynkowe.pl/. W ankiecie tej postawiłem pytanie: ,,Kurs akcji, której z wymienionych spółek zachowa się najlepiej w okresie od 30 września do końca 2016 roku ?”(Lena, Mostostal Warszawa, Rafako, Soho Development oraz Stalprofil). Najwięcej głosów (34 %) uzyskała spółka Rafako. Drugie miejsce zajęły spółki: Mostostal Warszawa oraz Soho Development zdobywając 20 % głosów. 18 % głosów uzyskała spółka Lena a 7 % spółka Stalprofil.

NOWA ANKIETA

Dziś rozpoczynam kolejną ankietę. Pytanie w tej ankiecie brzmi:  ,,Kurs akcji, której z wymienionych spółek zachowa się najlepiej w okresie od 3 listopada 2016 roku do 3 listopada 2017 roku?”. Spółkami tymi są: Enea, Lotos oraz PKO BP. Ta ,,trójka” to grupa 3 spółek Skarbu Państwa wprowadzonych w tym roku do rubryki ,,Wykres do przemyślenia”.

Mówiąc nieco inaczej stawiam pytanie o to w przypadku której z wyżej wymienionych 3 spółek Skarbu Państwa zachowa się najlepiej w perspektywie najbliższych 12 miesięcy.

1.ENEA

Enea to spółka z branży energetycznej Akcje spółki notowane są przy poziomie wskaźnika Cena/Wartość Księgowa wynoszącym 0,38. To stosunkowo niska, teoretycznie atrakcyjna wycena.

Na wykresie kurs  akcji spółki Enea w pewnym momencie spadł poniżej dołka z 1 czerwca 2016 roku (9 złotych i 30 groszy, zaznaczonego linią numer 1) . Potem jednak popyt uaktywnił się i kurs powrócił powyżej tego poziomu, co pozytywnie świadczy o jego sile. Najbliższymi oporami są: poziom z 5 sierpnia 2016 roku (11 złotych i 29 groszy, zaznaczony linią numer 2) oraz poziom z 18 marca 2016 roku (12 złotych i 22 groszy zaznaczony linią numer 3).

ENEA 

enea

Układ zwykłych średnich ruchomych jest typowy dla bessy. Najwyżej znajduje się (oznaczona kolorem czerwonym przerywanym) średnia z 500 sesji, niżej (oznaczona kolorem niebieskim) średnia z 200 sesji a najniżej (oznaczona kolorem żółtym)  średnia ze 100 sesji.

Arbitralnie założyłem, że gdy (oznaczona kolorem czerwonym przerywanym) średnia z 500 sesji znajduje się niżej od pozostałych 2 średnich (ze 100 oraz 200 sesji) mamy do czynienia z hossą a gdy średnia z 500 sesji znajduje się powyżej obu pozostałych średnich (ze 100 oraz 200 sesji) mamy do czynienia z bessą. Mam świadomość, że podejście to może budzić kontrowersje.

2.LOTOS

Lotos to spółka z branży paliowej. Akcje spółki notowane są przy poziomie wskaźnika Cena/Wartość Księgowa wynoszącym 0,73. To stosunkowo niska, teoretycznie atrakcyjna wycena.

Na wykresie kurs  akcji spółki Lotos przebił linię trendu spadkowego poprowadzonego przez szczyty z 2013, 2014 oraz 2016 roku. Dzięki temu kurs akcji spółki przebił swe 52-tygodniowe maksimum, co samo w sobie można potraktować jako przejaw siły strony popytowej.

LOTOS 

lotos

Układ zwykłych średnich ruchomych jest typowy dla hossy. Układ wspomnianych średnich jest typowy dla silnej hossy. Najwyżej znajduje się (oznaczona kolorem żółtym)  średnia ze 100 sesji, niżej (oznaczona kolorem niebieskim) średnia z 200 sesji a najniżej (oznaczona kolorem czerwonym przerywanym) średnia z 500 sesji.

Arbitralnie założyłem, że gdy (oznaczona kolorem czerwonym przerywanym) średnia z 500 sesji znajduje się niżej od pozostałych 2 średnich (ze 100 oraz 200 sesji) mamy do czynienia z hossą a gdy średnia z 500 sesji znajduje się powyżej obu pozostałych średnich (ze 100 oraz 200 sesji) mamy do czynienia z bessą.

3.PKO BP

Lotos to spółka z branży bankowej. Akcje spółki notowane są przy poziomie wskaźnika Cena/Wartość Księgowa wynoszącym 1,05. To stosunkowo niska, teoretycznie atrakcyjna wycena.

Na wykresie kurs  akcji spółki PKO BP doszło do wybicia z formacji podwójnego dna, co stwarza szansę na dalsze wzrosty. Formacja podwójnego dna jest bowiem formacją zmiany trendu spadkowego na wzrostowy.

PKO BP 

pkobp

Układ zwykłych średnich ruchomych jest typowy dla bessy. Najwyżej znajduje się (oznaczona kolorem czerwonym przerywanym) średnia z 500 sesji, niżej (oznaczona kolorem żółtym) średnia z 100 sesji a najniżej (oznaczona kolorem niebieskim)  średnia z 200 sesji.

Arbitralnie założyłem, że gdy (oznaczona kolorem czerwonym przerywanym) średnia z 500 sesji znajduje się niżej od pozostałych 2 średnich (ze 100 oraz 200 sesji) mamy do czynienia z hossą a gdy średnia z 500 sesji znajduje się powyżej obu pozostałych średnich (ze 100 oraz 200 sesji) mamy do czynienia z bessą.

Sławomir Kłusek, 3 listopada 2016 roku

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności  za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl

0