30-07-2015

Rozpoczynam kolejna ankietę, tym razem pod tytułem ,,Czy Polska w przyszłości powinna wejść do strefy euro ?” Zapraszam do głosowania. Dziękuję za każdy głos !

Zakończyła się pierwsza ankieta przeprowadzona na stronie http://analizy-rynkowe.pl/

W ankiecie tej postawiłem pytanie ,,Czy WIG20 ukształtuje się w dniu 31 grudnia 2015 roku na poziomie wyższym od 2 500 punktów ?”

46 %  biorących udział w głosowaniu Czytelników strony http://analizy-rynkowe.pl/ głosowało na ,,tak”.

54 %  biorących udział w głosowaniu Czytelników strony http://analizy-rynkowe.pl/ głosowało na ,,nie”

W ramach tej ankiety oddano 89 głosów.

Dziś rozpoczynam kolejną ankietę. Pytanie w tej ankiecie brzmi:  ,,Czy Polska w przyszłości powinna wejść do strefy euro ?”.

Zapraszam do glosowania. Dziękuję za każdy głos !

Sławomir Kłusek, 30 czerwca 2015 roku

0