13-08-2015

Rozpoczynam kolejną ankietę ! (tym razem o charakterze socjologicznym)

Zakończyła się druga ankieta przeprowadzona na stronie http://analizy-rynkowe.pl/

W ankiecie tej postawiłem pytanie ,,Kurs akcji, której z wymienionych 6 spółek zachowa się najlepiej w okresie od 5 sierpnia do końca 2015 roku ? (Atrem, Muza, Netmedia, Procad, Relpol oraz Tesgas).

Najwięcej głosów (29 %) uzyskała spółka Procad

Drugie miejsce uzyskała spółka Tesgas zdobywając 23 % głosów.

3 miejsce z 20 % głosów uzyskała spółka Relpol.

14 % głosów oddano na spółę Netmedia.

Spółka Atrem zdobyła 9 % głosów.

6 % głosów padało na spółkę Muza.

W glosowaniu oddano 35 głosów.

Dziś rozpoczynam kolejną ankietę.

Ta kolejna ankieta dotyczyć będzie pewnego aspektu charakterystyki socjologicznej grupy osób, które czytają teksty zamieszczone przeze mnie na stronie internetowej http://analizy-rynkowe.pl/.

Chciałbym się dowiedzieć,  w jakim stopniu osobami tymi są kobiety, a w jakim mężczyźni.

Z tego powodu pytanie skierowane do osób odwiedzających moja stronę brzmi po prostu: ,,Kim jestem ?” z dwoma (co oczywiste w tym kontekście) wariantami odpowiedzi (,,Jestem kobietą” lub ,,Jestem mężczyzną”)

Zachęcam do udziału w ankiecie. Dziękuję za każdy głos !.

Sławomir Kłusek, 13 sierpnia 2015 roku

0